Hooks WooCommerce: Hành động và bộ lọc

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Để biết chi tiết về những gì các hook hành động và bộ lọc làm, tham khảo Tham chiếu Hooks WooCommerce .

Giới thiệu: Hooks là gì?

Hooks trong WordPress cơ bản cho phép bạn thay đổi hoặc thêm mã mà không cần chỉnh sửa các tệp cốt lõi. Chúng được sử dụng rộng rãi trên WordPress và WooCommerce và rất hữu ích cho các nhà phát triển. Có hai loại hook: hành động và bộ lọc.

 • Action Hooks cho phép bạn chèn mã tùy chỉnh ở các điểm khác nhau (ở bất cứ nơi nào hook được chạy).
 • Filter Hooks cho phép bạn thao tác và trả về một biến mà nó truyền (ví dụ giá của một sản phẩm).

Note: Đây là một Developer level tài liệu. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn không quen với mã/templates và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ.

Sử dụng hooks

Nếu bạn sử dụng một hook để thêm hoặc thao tác mã, bạn có thể thêm mã tùy chỉnh của mình theo nhiều cách:

Sử dụng các hook hành động

Để thực thi mã của bạn, bạn hook vào bằng cách sử dụng hook hành động do_action('action_name'); . Đây là nơi để đặt mã của bạn:

add_action( 'action_name', 'your_function_name' );function your_function_name() {// Mã của bạn}

Sử dụng bộ lọc hook

Bộ lọc hook được gọi trong mã của chúng tôi sử dụng apply_filter( 'filter_name', $variable ); . Để thao tác biến được truyền, bạn có thể làm giống như sau:

add_filter( 'filter_name', 'your_function_name' );function your_function_name( $variable ) {// Mã của bạnreturn $variable;}

Với các bộ lọc, bạn phải trả về một giá trị.

Nội dung liên quan:  Tùy chỉnh Tài khoản của tôi cho WooCommerce

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn sử dụng hooks và bộ lọc, hãy xem phần Snippet trong tài liệu của chúng tôi.

Ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, cả hook hành động và bộ lọc hook đều được sử dụng. Hướng dẫn này giúp bạn thay đổi và thêm các trường vào quá trình thanh toán.

 • Hành động được sử dụng để:
  • Thêm một trường mới vào quá trình thanh toán
  • Thêm trường mới đó vào đơn hàng
 • Bộ lọc được sử dụng để:
  • Ghi đè các nhãn và placeholder của các trường hiện có
  • Biến một trường hiện có thành tùy chọn trong khi trước đó nó là bắt buộc
  • Xóa các trường hiện có

Tài liệu API

Để có cái nhìn toàn diện về API WooCommerce, hãy xem Tài liệu API .

Leave a Reply

Your email address will not be published.