Thanh trượt sản phẩm tất cả trong một cho WooCommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Thanh trượt sản phẩm tất cả trong một cho WooCommerce là một thanh trượt sản phẩm đẹp cho các trang web được cung cấp bởi WooCommerce. Plugin này sẽ giúp các chủ cửa hàng tăng doanh số bán hàng bằng cách kêu gọi khách hàng mua sản phẩm theo phong cách. Việc cài đặt và sử dụng plugin này rất dễ dàng như những plugin khác. Điều tốt nhất về plugin này là, Plugin này đi kèm với tất cả các cài đặt đã được tải trước. Người dùng không cần kiến thức đặc biệt. Plugin này sử dụng tính năng shortcode của WordPress sẽ in thanh trượt ở bất kỳ đâu trong trang / bài viết thậm chí bạn có thể làm shortcode trong các tệp chủ đề PHP.

Cài đặt

  1. Xin vui lòng Purchase download tập tin zip plugin từ Woo.com
  2. Login đến Bảng điều khiển WP của bạn.
  3. Tới: Plugins –> Add New từ menu bên trái
  4. Select Tải lên, sau đó Duyệt để chọn tệp zip từ máy tính của bạn.
  5. Select OK và select Cài đặt Ngay.
  6. Activate plugin.

Thiết lập và Cấu hình

Sau khi cài đặt và kích hoạt thành công plugin, Bạn sẽ thấy một menu mới ở thanh bên wp-admin có tên “All In One Product Slider”. 1. To add new slider Manage Product Slider. Click on “Manage Sliders” woocommerce-product-slider-click-add-slider 2. Click on “Add New” to add new slider. woocommerce-product-slider-click-mange-slider 3. Now you will see product slider form. Most values are prefilled. Just fill those remains and click on “Save Changes” to save slider. 4. Now to use this slider in fronted. You can use shortcode. Fronted Slider Styles 1. Style 1 woocommerce-product-slider-style-1 2. Style 2 woocommerce-product-slider-style-2 2. Style 3 woocommerce-product-slider-style-3

Leave a Reply

Your email address will not be published.