Chỉnh Sửa Trang Tài Khoản Của Tôi

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Chỉnh Sửa Trang Tài Khoản WooCommerce cho phép bạn tùy chỉnh trang tài khoản. Thêm các điểm cuối tùy chỉnh mới để hiển thị thêm thông tin trên trang tài khoản.

Cài Đặt

 1. Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Cấu hình và Thiết lập

Một khi plugin đã được cài đặt và kích hoạt, bạn sẽ thấy một mục mới trong bảng điều khiển WordPress > Chỉnh Sửa Trang Tài Khoản Của Tôi.

Tạo điểm cuối mới:

Các All Enpoints hiển thị danh sách các điểm cuối tùy chỉnh được tạo bằng plugin này. Nhấp vào Thêm Điểm Cuối Mới để tạo một mục menu / tab mới cho trang tài khoản của bạn. Khi tạo điểm cuối mới, bạn có thể chỉ định các chi tiết sau.

 • Tiêu đề điểm cuối
 • Chọn từ biểu tượng sẵn có
 • Hạn chế theo vai trò người dùng (để trống để áp dụng cho tất cả khách hàng)
 • Chọn loại điểm cuối
 • Thêm nội dung bằng cách sử dụng trình soạn thảo

Điểm cuối điều kiện:

Khi chọn điểm cuối nhóm, sẽ hiển thị 2 trường bổ sung đến

 • Chọn những điểm cuối tùy chỉnh để hiển thị như phụ thuộc
 • Chọn những điểm cuối mặc định để hiển thị như phụ thuộc

Những điểm cuối phụ thuộc sẽ tự động được gỡ bỏ khỏi menu chính tài khoản của tôi và được liệt kê dưới tiêu đề điểm cuối nhóm này.

Thiết lập chung

Bạn có thể tùy chỉnh,

 • Loại hiển thị điểm cuối
  • Phong cách Theme (Thừa hưởng phong cách mặc định của theme. Điểm cuối nhóm không tương thích)
  • Sidebar bên trái (Thay thế menu bằng phong cách tùy chỉnh của plugin)
  • Sidebar bên phải (Thay thế menu bằng phong cách tùy chỉnh của plugin)
  • Tab (Thay thế menu bằng phong cách tùy chỉnh của plugin)
 • Thêm văn bản, màu nền và màu khi di chuyển
 • Tùy chọn ẩn các điểm cuối mặc định
 • Kích hoạt/tắt hình ảnh hồ sơ
 • Sắp xếp lại các điểm cuối

Leave a Reply

Your email address will not be published.