Kereta

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Cảm ơn bạn đã chọn chủ đề kereta để xây dựng trang web WooCommerce của bạn.

Để tạo một trang web với kereta, bạn phải cài đặt chủ đề kereta và plugin WooCommerce.

Cài Đặt

 • Trong Dashboard của bạn, hãy đi đến Appearance > Themes .
 • Nhấp vào nút Add New ở trên cùng.
 • Nhấp vào nút Upload New ở trên cùng.
 • Trong giao diện mới, nhấp vào Choose File và duyệt máy tính của bạn để tìm kereta.zip file bạn đã tải về.
 • Nhấp Install Now .
 • Sau khi cài đặt Activate chủ đề.

Plugins Cần Thiết

 1. WooCommerce
 2. WP Form : Plugin này được khuyến nghị để tạo các biểu mẫu liên hệ.
 3. Safe SVG : là cách tốt nhất để cho phép tải lên SVG trong WordPress! Nó cho phép bạn tải lên SVG trong khi đảm bảo rằng chúng được làm sạch để ngăn chặn các lỗ hổng SVG/XML ảnh hưởng đến trang web của bạn. Nó cũng cho phép bạn xem trước các SVG đã tải lên trong thư viện media ở tất cả các chế độ xem.
 4. Cài đặt One Click Demo Import plugin từ Appearance > Install Plugins .

Nhập Trang Web Mẫu

Sau khi cài đặt chủ đề và các plugin cần thiết, bạn có thể cài đặt nội dung mẫu để bắt đầu.

Việc nhập nội dung mẫu không xóa bất kỳ nội dung hiện có nào. Nó cũng nhập WPForms.

Nhập dữ liệu mẫu (bài viết, trang, hình ảnh, cài đặt chủ đề, …) là cách dễ nhất để thiết lập chủ đề của bạn. Nó sẽ cho phép bạn chỉnh sửa nhanh chóng thay vì tạo nội dung từ đầu.

Trước khi Nhập

Hãy đảm bảo rằng tất cả các plugin cần thiết đã được cài đặt và kích hoạt.

 • Không có bài viết, trang, danh mục, hình ảnh, kiểu bài viết tùy chỉnh, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác sẽ bị xóa hoặc sửa đổi.
 • Bài viết, trang, sản phẩm, hình ảnh, tiện ích, menu, và các cài đặt chủ đề khác sẽ được nhập.
 • Vui lòng nhấp vào nút Nhập chỉ một lần và đợi. Nó có thể mất vài phút.

Nhấp Import Demo Data

<img alt=”” decoding=”async” fetchpriority=”high” height=”1059″ sizes=”(max-width: 1913px) 100vw, 1913px” src=”https://woo.com/wp-content/uploads/

Leave a Reply

Your email address will not be published.