Facebook cho WooCommerce: Cách kết nối lại

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Facebook cho WooCommerce: Cách kết nối lại

Làm thế nào để tôi kết nối lại plugin với trang Facebook của cửa hàng tôi?

Một bước khắc phục sự cố thường gặp khi gặp vấn đề với đồng bộ sản phẩm hoặc kết nối nói chung, sẽ là kết nối lại plugin với Facebook. Bạn có thể thực hiện như sau:

  1. Trong trang quản trị WordPress của bạn, hãy truy cập Marketing > Facebook .
  2. Nhấp vào liên kết “ Gỡ cài đặt ”.
    Liên kết gỡ cài đặt Facebook cho WooCommerce
  3. Khi trang làm mới, bạn sẽ được trình bày với màn hình “Bắt đầu” mặc định.
    Màn hình chào mừng Facebook cho WooCommerce
  4. Thiết lập kết nối như mô tả trong tài liệu Hướng dẫn Bắt đầu của chúng tôi .

Câu hỏi & Hỗ trợ

Có một câu hỏi trước khi bạn mua hoặc đã mua và cần hỗ trợ? Vui lòng xem qua câu hỏi thường gặp về các vấn đề phổ biến hoặc liên hệ với hỗ trợ qua trung tâm hỗ trợ nếu bạn cần thêm sự giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.