Integration InterFax

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tích hợp InterFax tích hợp trang WooCommerce của bạn với dịch vụ fax trực tuyến InterFax , cho phép bạn fax chi tiết đơn hàng đến khách hàng và chính bạn cho mỗi đơn hàng đang được xử lý và/hoặc hoàn tất. Nội dung fax sử dụng cùng một mẫu với email hoàn tất đơn hàng. Để sử dụng phần mở rộng này, bạn cần phải có một tài khoản InterFax. Đăng ký một tài khoản tại đây .

Note: This product has been retired and is not for sale . Tài liệu không còn được cập nhật.

Cài đặt

  1. Download phần mở rộng từ bảng điều khiển Woo.com của bạn.
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New > Upload và chọn file ZIP mà bạn vừa tải xuống.
  3. Click Cài đặt Ngay, và sau đó Kích hoạt.
  4. Click liên kết Cấu hình.

Tìm hiểu cách thiết lập và cấu hình plugin trong phần tiếp theo.

Thiết lập và Cấu hình

1. Go to : WooCommerce > Settings > Integration > InterFax và đánh dấu vào ô Enable InterFax Integration.

  1. Enter :
  • Tên đăng nhập InterFax của bạn
  • Mật khẩu InterFax của bạn
  • Tùy chọn: Một số fax mà chi tiết của mỗi đơn hàng sẽ được gửi đi. Điều này rất lý tưởng nếu bạn cần một bản sao fax của mỗi đơn hàng gửi cho chính bạn. Số fax của bạn phải bao gồm mã quốc gia đầy đủ – vd: +27861234567.
  • Trạng thái đơn hàng (khi nào để gửi): Chọn Đang Xử Lý hoặc Hoàn Tất. Điều này rất lý tưởng nếu bạn có một dịch vụ thực phẩm và cần một fax được gửi khi nhận đơn hàng của khách hàng và không chỉ khi đơn hàng được thực hiện.

Sử dụng

Khi tiện ích mở rộng được kích hoạt, một trường số fax được thêm vào mọi vùng mà địa chỉ gửi hóa đơn được chỉnh sửa, bao gồm cả quá trình thanh toán. Khách hàng của bạn có thể thêm/chỉnh sửa số fax của họ trong cùng một không gian họ thêm/chỉnh sửa địa chỉ gửi hóa đơn.

Số fax phải bao gồm mã quốc gia đầy đủ – tức là, +27861234567

Nếu có một số fax được hiển thị khi thanh toán, sau đó chi tiết đơn hàng được fax đến khách hàng ngay sau khi đơn hàng được xử lý hoặc hoàn thành. Bạn cũng nhận được một fax với mỗi đơn hàng, nếu bạn đã nhập số fax của mình trong cài đặt tiện ích mở rộng, bất kể khách hàng nhận được một fax hay không.Fax sử dụng cùng một mẫu với email chi tiết đơn hàng.Nếu bạn cần gửi lại một fax hoặc nếu chúng không được gửi vì một số lý do, bạn có thể sử dụng menu ‘Order Actions’ trong màn hình chỉnh sửa đơn hàng của dashboard để gửi nó đến khách hàng hoặc đến chính bạn.

Ghi chú

Một fax sẽ không được gửi nếu tài khoản InterFax của bạn hết credits. Điều này có thể được khắc phục bằng cách mua thêm credits cho tài khoản InterFax của bạn, sau đó gửi lại đơn hàng bằng cách sử dụng menu ‘Order Actions’ trong màn hình chỉnh sửa đơn hàng của dashboard.

Câu hỏi thường gặp

How can I remove the fax field added to the checkout page? Thêm đoạn code sau đây vào file functions.php trong thư mục chủ đề của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.