Mollie Payments

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Cài đặt

Bước 1: Tạo tài khoản Mollie

Để nhận thanh toán qua Mollie, bạn cần có một tài khoản Mollie . Vui lòng tiếp tục với bước 2 nếu bạn đã có tài khoản.

Bước 2: Cài đặt Mollie trên trang web WordPress của bạn

 1. Đặt mua Thanh toán Mollie miễn phí từ Woo.com.
 2. Hoàn tất quá trình thanh toán.
 3. Chọn ‘ Add to site ‘ trên trang ‘Cảm ơn bạn’ để tự động cài đặt tiện ích mở rộng .
 4. Nếu không, bạn cũng có thể cài đặt tiện ích mở rộng thủ công từ Woo.com.

Bước 3: Cấu hình Mollie trên cửa hàng WooCommerce của bạn

 1. Sao chép khóa API trực tiếp từ Trang tổng quan Mollie hoặc u sử dụng khóa API Test để kiểm tra xem thanh toán của bạn có hoạt động không.
 2. Quay lại WordPress Admin Panel .
 3. Mở WooCommerce > Settings > Mollie Settings .
 4. Nhập khóa API.
 5. Chọn Lưu thay đổi .

Bạn đã kết nối Mollie với cửa hàng web WooCommerce của mình.

Bước 4: Kích hoạt phương thức thanh toán

 1. Trong trang tổng quan Mollie của bạn , đi đến Settings > Website profiles .
 2. Chọn Phương thức thanh toán .
 3. Chọn các phương thức thanh toán mà bạn muốn cung cấp.
 4. Đi đến trang quản trị WordPress của bạn.
 5. Mở WooCommerce > Settings > Payments .
 6. Chuyển đổi để kích hoạt các phương thức thanh toán giống như trong Trang tổng quan Mollie của bạn.

Bạn hiện đã sẵn sàng để nhận thanh toán qua Mollie trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

Đoạn mã hữu ích

Bạn có thể tùy chỉnh plugin của mình với những đoạn mã hữu ích này .

Câu hỏi thường gặp

Tôi không thể cài đặt plugin, plugin hiển thị không đúng

Vui lòng tạm thời bật Chế độ Debug của WordPress . Chỉnh sửa wp-config.php của bạn và đặt các hằng số WP_DEBUG và WP_DEBUG_LOG thành true và thử lại. Khi plugin gây ra lỗi, WordPress sẽ ghi lỗi vào tệp log /wp-content/debug.log. Vui lòng kiểm tra tệp này để biết lỗi. Khi kết thúc, đừng quên tắt chế độ debug của WordPress bằng cách đặt hai hằng số WP_DEBUG và WP_DEBUG_LOG trở lại giá trị false.

Cổng thanh toán Mollie của tôi không hiển thị trong quá trình thanh toán của tôi

 • Vui lòng đi đến WooCommerce -> Settings -> Payments trong trang quản trị WordPress của bạn và cuộn xuống phần cài đặt Mollie.
 • Kiểm tra cổng thanh toán nào bị vô hiệu hóa.
 • Đi đến trang cài đặt cổng thanh toán cụ thể để tìm hiểu lý do cổng thanh toán bị vô hiệu hóa.

Tôi có thể thêm phí thanh toán cho các phương thức thanh toán không?

Có, bạn có thể trong plugin, nhấp vào cổng thanh toán và thiết lập loại phụ phí thanh toán mà bạn muốn thêm vào cổng thanh toán.

Tôi có thể thiết lập hiển thị các phương thức thanh toán dựa trên quốc gia của khách hàng không?

Đúng, bạn có thể trong plugin, nhấp vào cổng thanh toán và thiết lập phương thức thanh toán này sẽ hiển thị ở quốc gia nào.

Tôi có một câu hỏi khác về plugin này

Vui lòng liên hệ info@mollie.com với ID đối tác Mollie của bạn, vui lòng mô tả vấn đề của bạn càng chi tiết càng tốt. Bao gồm cả ảnh chụp màn hình nếu phù hợp. Nếu có thể, cũng bao gồm tệp log của Mollie. Bạn có thể tìm thấy các tệp log Mollie tại /wp-content/plugin/woocommerce/logs hoặc /wp-content/uploads/wc-logs/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.