Tính năng thành viên cho WooCommmerce

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

1. Các cách nhận kế hoạch thành viên

 • Đăng ký
 • Mua hàng
 • Được giao nhiệm vụ một cách thủ công
Nội dung liên quan:  Thêm Khách hàng mới của WooCommerce vào danh sách MailChimp

2. Cung cấp lần đầu tiên miễn phí/ thu phí cho Chế độ Đăng ký.

. Các phần có thể bị hạn chế bằng cách sử dụng các kế hoạch thành viên trên trang web.

 • Sản phẩm
 • Trang
 • Bài viết
 • URL
 • Phương thức giao hàng
 • Phương thức thanh toán

4. Các loại hạn chế đối với sản phẩm

 • Không thể mua hàng
 • Nội dung thay thế
 • Chuyển hướng

5. Ẩn chi tiết sản phẩm

 • Giá cả
 • Mô tả
 • Mô tả ngắn

9. Giai đoạn thử nghiệm có thể được cung cấp cho các kế hoạch thành viên

9. Giai đoạn thử nghiệm có thể được cung cấp cho các kế hoạch thành viên

10. Việc mua kế hoạch thành viên cụ thể chỉ có thể giới hạn cho người dùng thoả mãn tiêu chí đặt ra.

11. Truy cập vào nội dung bị hạn chế có thể được cung cấp dựa trên giới hạn đặt ra

 • Ngay khi trở thành thành viên
 • Sau thời gian cụ thể từ khi trở thành thành viên
 • Sau thử nghiệm

12. Hỗ trợ kế hoạch con

Các kế hoạch ưu tiên thấp hơn có thể được kết nối với các kế hoạch ưu tiên cao hơn,do đó, người dùng có quyền truy cập vào các kế hoạch ưu tiên cao hơn cũng sẽ nhận được quyền truy cập vào các mục bị hạn chế của các kế hoạch ưu tiên thấp hơn.

13. Giảm giá

Có thể cung cấp giảm giá trên toàn trang web cho các thành viên thuộc kế hoạch thành viên cụ thể.

Nội dung liên quan:  Thiết Kế Sản Phẩm cho WooCommerce bởi KILB

14. Chuyển giao thành viên

Các thành viên có thể chuyển giao kế hoạch thành viên của mình cho người dùng khác và quyền lợi thành viên sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho người dùng mới. Có thể tự động chuyển giao hoặc admin phê duyệt việc chuyển giao.

20. Quản trị trang web có thể ẩn một số phương thức thanh toán đối với các giao dịch mua kế hoạch thành viên.

21. Tùy chọn cho quản trị trang web cho phép người dùng mua sản phẩm thông thường cùng với sản phẩm của Kế hoạch thành viên trong một giao dịch duy nhất.

22. Quản trị trang web có thể đặt thời gian ân hạn trong đó, ngay cả sau khi hết hạn thành viên, thành viên vẫn có thể gia hạn thành viên của họ trước khi nó bị hủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.