Mercado Pago

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Cài đặt đơn giản để bắt đầu bán hàng ngay hôm nay

Để cài đặt giao dịch của chúng tôi, không cần kiến thức kỹ thuật. Chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi .

Ngoài ra, với việc cài đặt từng bước, trên website dành cho lập trình viên bạn có thể tiếp cận thông tin chi tiết hơn và xem tất cả nội dung hỗ trợ của chúng tôi.

Our checkout can be installed in two ways:

a) Automatic Installation ,
thông qua phần “Plugins” trong bảng điều khiển WordPress của bạn.

b) Manual Installation ,
tải xuống và sao chép các tệp plugin vào thư mục của bạn.


Minimum Requirements

  • Phiên bản WordPress
  • Tương thích và phụ thuộc của WooCommerce VXX
  • Môi trường LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  • Chứng chỉ SSL
  • Cấu hình bổ sung: safe_mode off, memory_limit lớn hơn 256M

Cài đặt tự động qua WordPress

BƯỚC 1:

Đi đến “Plugins” trong menu điều hướng bên của quản trị viên WordPress.

BƯỚC 2:

Khi đã vào plugin, nhấp vào “Add New” và tìm kiếm “Mercado Pago payments for WooCommerce” trong danh sách plugin WordPress.

BƯỚC 3:

Nhấp “Install Now”.

Đó là tất cả! Bạn sẽ ở trong phần “Các plugin đã cài đặt” và từ đó bạn có thể kích hoạt nó.


Cài đặt thủ công

STEP 1:

Tải xuống tệp [zip] ngay bây giờ hoặc từ Thư mục các module WordPress

STEP 2:

Unzip the folder và thay đổi tên thành “ woocommerce-mercadopago “.

STEP 3:

Copy the file “woocommerce-mercadopago” vào WordPress directory , trong thư mục “Plugins”.

Đó là tất cả! Bạn sẽ ở trong phần “Các plugin đã cài đặt” và từ đó bạn có thể kích hoạt nó.


Cài đặt Mercado Pago

Sau khi kích hoạt plugin của bạn, tiếp tục the integration of your Mercado Pago tài khoản.

STEP 1:

Nếu bạn chưa có, tạo một tài khoản người bán trên Mercado Pago. Việc này miễn phí và chỉ mất vài giây!

STEP 2:

Lấy thông tin xác thực của bạn , đây là những khóa duy nhất xác định bạn trong nền tảng.


Cài đặt WooCommerce

Sau khi cài đặt và tích hợp với Mercado Pago, configure the plugin in cách tốt nhất cho cửa hàng của bạn.

Cài đặt plugin và các giao dịch bạn muốn kích hoạt trong tùy chọn thanh toán của mình. Để bắt đầu nhận thanh toán càng sớm càng tốt, hãy làm theo các bước sau:

STEP 1:

Thêm credentials để kiểm tra cửa hàng và tính phí với tài khoản Mercado Pago của bạn theo quốc gia mà bạn đã đăng ký.

STEP 2:

Điền basic business information trong phần thiết lập plugin.

STEP 3:

Thiết lập payment preferences cho khách hàng của bạn.

Đi đến các cài đặt nâng cao của cả plugin và giao dịch nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt mặc định.


If you have further questions or need support, please visit our developer site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.