Giới thiệu về WooCommerce Bookings

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

WooCommerce Bookings extension cho phép bạn thiết lập sản phẩm đặt chỗ cho các dịch vụ đặt chỗ và thuê/mượn. Nó cho phép bạn cung cấp đặt chỗ dựa trên cuộc hẹn, đặt chỗ, và dịch vụ dựa trên thời gian trực tiếp thông qua cửa hàng trực tuyến của bạn.

WooCommerce Bookings cung cấp một loạt các tính năng để tùy chỉnh và điều khiển quá trình đặt chỗ. Bạn có thể định rõ quy tắc về khả dụng dựa trên ngày cụ thể, khung giờ, hoặc phạm vi tùy chỉnh, đảm bảo khách hàng dễ dàng đặt chỗ theo thời gian mong muốn. Ngoài ra, WooCommerce Bookings cung cấp các tùy chọn về giá cả linh hoạt, cho phép bạn đặt các mức giá khác nhau cho các khoảng thời gian khác nhau hoặc cung cấp giảm giá đối với các đặt chỗ nhất định. WooCommerce Bookings đơn giản hóa trải nghiệm đặt chỗ cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Nội dung liên kết dưới đây nhằm mục đích dạy bạn cách thiết lập sản phẩm Đặt chỗ, cách quản lý đặt chỗ, và cách sử dụng đầy đủ tiện ích mở rộng đến mức độ cao nhất. Nó giải thích những tính năng nào đang có sẵn và những tùy chọn bạn nên xem xét khi cài đặt sản phẩm đặt chỗ và cấu hình cài đặt đặt chỗ trong cửa hàng WooCommerce của bạn.

Yêu cầu

  • Phiên bản WooCommerce 6.0 trở lên
  • Phiên bản WordPress 5.6 hoặc cao hơn
  • Phiên bản PHP 7.0 hoặc cao hơn
Nội dung liên quan:  Giới Thiệu Bạn Bè – Shortcodes

Cài đặt

Cài đặt

  1. Download Tải file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên file bạn đã tải về.
  3. Activate kích hoạt tiện ích mở rộng.

Sau khi cài đặt và kích hoạt, một menu Đặt chỗ xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn ở phía bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.