Quản lý Câu hỏi thường gặp cho WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Thêm Câu hỏi thường gặp và hiển thị chúng trên các sản phẩm và trang Câu hỏi thường gặp liên quan.

Cài đặt

 1. Tải file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Tiện ích mở rộng .

Cài đặt và Cấu hình

Ngay khi plugin đã được cài đặt, bạn có thể xem plugin trong WordPress Admin Panel > All FAQs . Để tùy chỉnh cài đặt plugin, nhấp vào Tất cả Câu hỏi thường gặp.

Cài đặt Chung, Bố cục & Cài đặt Hiển thị Câu hỏi thường gặp:

Đến trình quản lý Câu hỏi thường gặp và điều hướng đến cài đặt để cấu hình cài đặt cho Câu hỏi thường gặp sản phẩm và cửa hàng.

Cài đặt Chung

Các cài đặt này sẽ giúp bạn thiết lập các cài đặt chung cho hộp pop-up hiển thị cho khách hàng một khi họ nhấp vào nút “Đặt câu hỏi” và khu vực phản hồi.

 • Title: Title được thiết lập ở đây sẽ được hiển thị dưới dạng title của hộp pop-up
 • Label: Label này sẽ xuất hiện trên đầu hộp text khi khách hàng nhập câu hỏi của họ, như tiêu đề của hộp text.
 • Button Text: Bạn có thể định nghĩa text để hiện ra trên nút trong trường này.
 • Make Question Private: Đặt dấu kiểm trong hộp kiểm này để hiển thị hộp kiểm trên hộp pop-up. Người dùng sau đó có thể chọn để công khai câu hỏi của họ hoặc giữ nó riêng tư. Câu hỏi theo mặc định luôn là riêng tư.
 • Label : Nếu bạn kiểm tra hộp kiểm này, một hộp text bổ sung sẽ xuất hiện. Hộp text này cho phép bạn thêm một câu hỏi như label cho hộp kiểm của bạn. ( Chú ý: Thêm một câu hỏi để hỏi nếu khách hàng muốn công khai câu hỏi, nếu người dùng kiểm hộp này họ sẽ đồng ý công khai câu hỏi của mình)
 • Feedback: Tùy chọn này cho phép bạn kích hoạt tính năng phản hồi ở giao diện người dùng. Bất kỳ người dùng nào có thể nhấp vào Có/Không để xác định nếu câu hỏi hữu ích hay không.
 • Label: Đặt dấu kiểm trong hộp kiểm này sẽ hiển thị cho bạn một trường text khác. Sử dụng trường này để nhập một câu hỏi như label cho khu vực phản hồi.
Nội dung liên quan:  Tùy chỉnh Tài khoản của tôi cho WooCommerce

Cài đặt Email

Phần này giúp bạn cấu hình cài đặt email dành cho người dùng và Quản trị viên, sẽ được gửi thông qua tiện ích mở rộng. Admin Email Settings Đây là cấu hình email sẽ gửi đến tài khoản admin bạn định để nhận cập nhật liên quan đến Câu hỏi thường gặp

 • Email: Nhập địa chỉ email mà bạn muốn định là email admin để nhận email từ khách hàng đặt câu hỏi
 • Heading: Sử dụng trường này để thêm một tiêu đề phù hợp
 • Subject: Xác định một chủ đề dễ dàng biểu thị một Câu hỏi thường gặp đã được nhận
 • Message: Sử dụng khu vực này để nhập tin nhắn được tạo bởi hệ thống sẽ gửi cho khách hàng của bạn một khi câu hỏi đã được nhận bohl khách hàng

User Email Settings Đây là cài đặt để tùy chỉnh cài đặt email sẽ gởi từ admin phản hồi cho câu hỏi được đặt

 • Heading: Sử dụng trường này để thêm một tiêu đề phù hợp
 • Subject: Định nghĩa một chủ để dễ dàng biểu thị rằng email chứa câu trả lời cho email của họ
 • Message: Sử dụng khu vực này để nhập một tin nhắn chuẩn sẽ gửi cho khách hàng của bạn ngoài câu trả lời bạn đã xác định trong hộp Trả lời khi chỉnh sửa một Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp cửa hàng

Cài đặt này cho phép bạn tùy chỉnh trang Câu hỏi thường gặp cửa hàng. Layout Settings

 • Button: Kiểm tra box này để thêm một nút Đặt câu hỏi trên trang Câu hỏi thường gặp cửa hàng của bạn
 • Button Text : Nếu bạn đặt dấu kiểm trong box này
 • Layout: Bạn có thể chọn giữa kiểu accordion hoặc danh sách để hiển thị câu hỏi cho khách truy cập của bạn
 • FAQs Pagination: Nhập tổng số câu hỏi thường gặp bạn muốn hiển thị trên trang Câu hỏi thường gặp cửa hàng
Nội dung liên quan:  GoCardless

FAQs Page Settings

 • Layout: Chọn số cột dùng để hiển thị các danh mục và câu hỏi thường gặp liên quan
 • Thumbnail: Nếu bạn kiểm hộp này, đó sẽ tự động áp dụng hình thu nhỏ bạn đã thêm vào danh mục câu hỏi thường gặp. Chú ý: những danh mục này là những danh mục đã được thêm vào tiện ích mở rộng trong Danh mục câu hỏi thường gặp
 • Thumbnail Border Radius: Bạn có thể thiết lập một đường viền tròn xung quanh hình thu nhỏ theo đơn vị pixel.
 • No of FAQs: Điều này sẽ cho phép bạn trực tiếp nhập số câu hỏi thường gặp bạn muốn hiển thị cho mỗi danh mục
 • Button: Trong nối tiếp với trên, nếu bạn hiển thị một số lượng hạn chế câu hỏi thường gặp và muốn thêm một nút để xem tất cả câu hỏi của danh mục cụ thể đó, kiểm hộp kiểm này.

Nếu người dùng nhấn vào nút xem tất cả, họ sẽ được dẫn đến trang của danh mục cụ thể đó.

Câu hỏi thường gặp Sản phẩm

Enable FAQs: Kiểm tra box này để kích hoạt Câu hỏi thường gặp trên trang sản phẩm(s). Kích hoạt tùy chọn này sẽ hiện ra cài đặt sau: Select Position of FAQ

 • Before Tabs: Điều này sẽ đặt Câu hỏi thường gặp trên mô tả và thẻ
 • Tabs : Điều này sẽ đặt nó trong các thẻ
 • After Related Products : điều này sẽ đặt nó dưới các sản phẩm liên quan đến cuối trang
Nội dung liên quan:  Miễn thuế VAT cho người khuyết tật

Select Position of Button

 • In FAQ Section : điều này sẽ đặt nút trong phần chỉ. Đây là lựa chọn mặc định.
 • Before Add to Cart: điều này sẽ đặt nút trên nút Thêm vào giỏ hàng.

Xin lưu ý rằng khi lựa chọn tùy chọn Trước Thêm vào giỏ hàng và vô hiệu hóa tùy chọn Kích hoạt Câu hỏi thường gặp sẽ giữ nút Đặt câu hỏi

 • Select Layout: Hiển thị Câu hỏi thường gặp trong định dạng Accordion hoặc List trong thẻ Câu hỏi thường gặp
 • Tab Title: Đổi tên thẻ ở đây bằng cách nhập văn bản tùy chỉnh trong trường văn bản này
 • Section Title: Đây là tiêu đề của phần này sẽ hiển thị cho người dùng khi nhấp vào thẻ. Nếu bạn đã đặt phần Câu hỏi thường gặp của bạn Trước Thẻ hoặc Sau Sản phẩm liên quan , thì Tiêu đề phần sẽ là tiêu đề duy nhất hiển thị cho người dùng front-end.
 • Button Text: T

Leave a Reply

Your email address will not be published.