Trung tâm Marketing

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments
Toàn màn hình Trung tâm Marketing

WooCommerce 4.1 giới thiệu một mục mới trong menu Marketing đến Bảng điều khiển WordPress.

Hiện tại, Trung tâm bao gồm bốn thành phần chính:

  • Tiện ích mở rộng Marketing đã cài đặt
  • Tiện ích mở rộng Đề xuất
  • Cơ sở Kiến thức WooCommerce
  • Quản lý Coupons

Tiện ích mở rộng đã cài đặt

thành phần Tiện ích mở rộng đã cài đặt

Khi một tiện ích mở rộng marketing được nhận dạng được cài đặt, thành phần này tổng hợp chúng và cung cấp cho bạn một liên kết đến bước tiếp theo cần thiết để hoàn tất cài đặt tiện ích mở rộng của bạn:

  • Activate – Nếu tiện ích mở rộng đã được cài đặt nhưng chưa được kích hoạt, bạn sẽ được trình bày một liên kết để Kích hoạt tiện ích mở rộng. Nhấn vào “Kích hoạt” sẽ kích hoạt tiện ích mở rộng.
  • Finish setup – Nếu tiện ích mở rộng đã được cài đặt và kích hoạt nhưng vẫn còn một bước cài đặt còn lại (có thể bạn cần kết nối với dịch vụ bên ngoài), bạn sẽ được trình bày một liên kết đến Hoàn thiện cài đặt . Nhấn vào “Finish Setup” sẽ dẫn bạn đến trang quản trị liên quan nơi bạn có thể hoàn tất quá trình cài đặt.

Một khi cài đặt cho một tiện ích mở rộng hoàn tất, thành phần cung cấp cho bạn một nơi tập trung để truy cập các liên kết liên quan đến tiện ích mở rộng marketing đã cài đặt. Những liên kết này bao gồm:

  • Docs – Liên kết đến tài liệu tiện ích mở rộng (dù là Tài liệu WooCommerce hoặc ở nơi khác).
  • Get Support – Liên kết đến nơi phù hợp nhất để nhận hỗ trợ (dù là Hỗ trợ WooCommerce hoặc ở nơi khác).
  • Settings – Liên kết đến trang quản trị cài đặt tiện ích mở rộng (nếu có sẵn).
  • Dashboard – Liên kết đến trang quản trị bảng điều khiển tiện ích mở rộng (nếu có sẵn).

Tiện ích mở rộng được nhận dạng

Ban đầu, thành phần Tiện ích mở rộng đã cài đặt sẽ nhận dạng một số lượng nhỏ các tiện ích mở rộng. Chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá số lượng và phạm vi của các tích hợp bao gồm dựa trên việc sử dụng và phản hồi của người mua hàng.

Các tiện ích mở rộng được nhận dạng bao gồm:

Tiện ích mở rộng Đề xuất

Tiện ích mở rộng Đề xuất

Thành phần này hiển thị một tập các đề xuất giới hạn cho các tiện ích mở rộng chính thức của WooCommerce có thể hỗ trợ cho việc marketing cửa hàng của bạn.

Các đề xuất này là ngữ cảnh. Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng, nó sẽ không được đề xuất cho bạn.

Vô hiệu hóa Tiện ích mở rộng Đề xuất

Thành phần này tôn trọng tùy chọn “Hiển thị đề xuất” của Gợi ý Marketplace hiện tại. Tùy chọn này nằm dưới sô WooCommerce > Settings > Advanced > Woo.com trong tiêu đề Marketplace Suggestions .

Để vô hiệu hóa thành phần này, đơn giản là bỏ chọn tùy chọn “Hiển thị đề xuất” và nhấn Lưu thiết lập.

Vị trí Tùy chọn Gợi ý Marketplace

Cơ sở Kiến thức WooCommerce

thành phần Cơ sở Kiến thức

Thành phần cuối cùng của Trung tâm là một danh sách đã tạo ra các nội dung liên quan đến marketing từ blog Woo.com nhằm giúp bạn khám phá những đề xuất và ý tưởng mới để hỗ trợ cho các nỗ lực marketing của bạn.

Nhấn vào một bài viết sẽ mở nội dung trong một tab mới trong trình duyệt của bạn.

Quản lý Coupons

Phần Coupons là nơi bạn có thể xem và thêm coupons để cung cấp giảm giá và theo dõi các chiến dịch. Coupons có thể được áp dụng bởi khách hàng trên các trang giỏ hàng/kiểm tra.

Thông tin thêm tại: Quản lý Coupons .

Leave a Reply

Your email address will not be published.