Trợ lý Đặt chỗ WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Trợ lý Đặt chỗ WooCommerce giúp bạn khắc phục sự cài đặt đặt chỗ bằng cách cho phép bạn nhanh chóng xuất/nhập cài đặt sản phẩm. Tất cả các bản xuất đều ở định dạng tệp JSON và đã được nén. Tải xuống plugin Trợ lý Đặt chỗ .

Quy định Khả Dụng Toàn Cầu

Việc nhập quy định khả dụng toàn cầu sẽ ghi đè lên tất cả các quy định. Điều này là do trường hợp kiểm tra sản phẩm có thể đặt phụ thuộc vào các quy tắc này. Vì đây là tính năng ghi đè, bạn có thể trước tiên xuất quy định khả dụng toàn cầu để lưu giữ trước khi nhập quy định kiểm tra của bạn. Như vậy, bạn luôn có thể nhập lại quy định gốc của mình.

Sản Phẩm Có Thể Đặt

Bạn có thể xuất bất kỳ sản phẩm nào có thể đặt và tất cả các cài đặt của nó, bao gồm nguồn lực và người. Nếu nguồn lực được xác định, việc nhập sản phẩm có thể đặt sẽ tạo ra nguồn lực mới liên kết với sản phẩm cụ thể bạn đã nhập. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhập hai sản phẩm sử dụng nguồn lực tương tự, nguồn lực sẽ bị nhân đôi. Cách khắc phục nhanh chóng ở đây là tiếp tục với việc nhập, sau đó gỡ bỏ nguồn lực trùng lặp và gán bộ nguồn lực đầu tiên cho sản phẩm khác.

Nội dung liên quan:  Thêm Khách hàng mới của WooCommerce vào danh sách MailChimp

Sử Dụng

Cài đặt plugin và kích hoạt. Sau đó, đi đến Tools >Bookings Helper .

Leave a Reply

Your email address will not be published.