Thông báo Bán hàng trực tiếp cho WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Thu hút khách hàng bằng cách hiển thị thông báo bán hàng trực tiếp của sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn với plugin thông báo WooCommerce . Bạn có thể tùy chỉnh văn bản và bố cục của thông báo. Hiển thị thông báo bán hàng cho sản phẩm và danh mục cụ thể hoặc hiển thị đơn đặt hàng thực tế cho khách hàng tiềm năng của bạn. Thêm thông báo vào trang cửa hàng, sản phẩm và giỏ hàng cũng được. Nó đi kèm với các mẫu đẹp, vì vậy bạn có thể chọn cái nào phù hợp nhất với trang web của bạn.

Cài đặt

 1. Tải xuống Live Sales Notification for WooCommerce và có file .zip của bạn
 2. Tại bảng quản trị WordPress, đi đến mục Plugins, và nhấn ‘Thêm Mới’ để tải lên và cài đặt plugin bạn vừa tải xuống từ WooCommerce.
 3. Tải lên file .zip để tiếp tục cài đặt.
 4. Đợi cho đến khi plugin được cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, kích hoạt plugin và tiếp tục đến cấu hình cài đặt.

Cấu hình

Tại bảng quản trị, đi đến WooCommerce > Settings > Sales Notifications để cấu hình. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các tab cài đặt khác nhau như General, Design Settings, Products, Time Setting, Sound, and Assign .

Chung:

Trong tab cài đặt chung, bạn sẽ tìm thấy các lựa chọn để kích hoạt thông báo bán hàng trên Desktop Mobile .

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Cài đặt thiết kế:

Trong tab này, bạn có thể cấu hình những điều sau.

 • Show Close Icons (Kích hoạt tùy chọn này để hiển thị nút đóng trên thông báo bán hàng)
 • Don’t Show Again (Kiểm tra để kích hoạt nút “Không Hiển Thị Lại” )
 • Product Hyperlink (Kích hoạt để hiển thị siêu liên kết sản phẩm trong thông báo bán hàng)
 • Rounded Corner (Kích hoạt tùy chọn này để hiển thị thông báo với góc tròn)
 • Padding (px) (Đặt đệm hộp thông báo bằng pixel)
 • Rounded Corner Pixels (Đặt pixel cho góc tròn)
 • Select Text Color (Chọn màu sắc cho văn bản trong thông báo)

Động tác

Chọn phong cách hoạt hình cho thông báo. Bạn có thể chọn từ các phong cách hoạt hình sau:

 • Bounce
 • Shake
 • Bounce In Left
 • Bounce In Right
 • Bounce In Up
 • Bounce In Down
 • Light Speed In
 • Rotate In Down Left
 • Zoom In Left
 • Slide In Left
 • Rotate In Down Right
 • Zoom In Down

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Product Thumbnail Position (Chọn vị trí bên trái hoặc bên phải của hình thu nhỏ sản phẩm trong thanh thông báo)

Product Thumbnail Padding: Đặt đệm hình thu nhỏ tương ứng.

Mẫu

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce
Templates

Chọn từ các mẫu mặc định hoặc bạn cũng có thể tùy chỉnh.

Default Templates

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Custom Templates

Tải lên hình ảnh tùy chỉnh cho nền thông báo bán hàng.

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Header bar Option

Trong tùy chọn thanh tiêu đề, bạn có thể cấu hình những điều sau.

 • Select Background Color: (Đặt màu nền cho thông báo)
 • Select Header Bar Background Color: (Chọn màu nền của thanh tiêu đề)
 • Select Header Bar Text Color: (Chọn màu sắc văn bản của thanh tiêu đề)

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Thông báo để Hiển thị

Tùy chỉnh tin nhắn để hiển thị trong thông báo. Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce
Where to Show

Chọn từ nhiều vị trí để hiển thị thông báo bán hàng trực tiếp.

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Sản phẩm:

Trong tab này, bạn có thể chọn sản phẩm, và danh mục bạn muốn hiển thị thông báo hoặc bạn có thể hiển thị đơn hàng thực. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo cho sản phẩm hết hàng.

Real Sale Notifications: (Kích hoạt tùy chọn này để hiển thị thông báo của đơn hàng thực tế)

Cấu hình sau để hiển thị thông báo đơn đặt hàng giả cho khách hàng.

 • Select Products: (Sản phẩm đã chọn sẽ được hiển thị trên thông báo)
 • Select Categories: (Sản phẩm của danh mục đã chọn sẽ được hiển thị trên thông báo)
 • Exclude Products: (Sản phẩm đã chọn sẽ không được hiển thị trên thông báo)
 • Exclude Categories: (Danh mục đã chọn sẽ không được hiển thị trên thông báo)
 • Get Recent Orders: (Sản phẩm từ đơn hàng được chọn sẽ được hiển thị đầu tiên)
 • Out of Stock Products: (Kích hoạt tùy chọn này để hiển thị các sản phẩm hết hàng cũng)

Thông báo bán hàng trực tiếp WooCommerce

Cài đặt Thời gian

Trong tab cài đặt thời gian, bạn có thể đặt các lựa chọn sau

 • Loop (Kích hoạt tùy chọn này để lặp lại tất cả các thông báo)
 • Notification Occurrence (Chọn thời gian thông báo sẽ được hiển thị) Bạn có thể Chọn từ hai tùy chọn là Custom hoặc Random .

Thông báo tùy chỉnh cho bạn hai tùy chọn

 • Thời lượng của thông báo (giây)
 • Thời gian cho thông báo tiếp theo (giây)

Thông báo ngẫu nhiên cho bạn ba tùy chọn

 • Thời lượng của thông báo (giây)
 • Khoảng thời gian tối thiểu (giây)
 • Khoảng thời gian tối đa (giây)

Âm thanh

Trong tab này, bạn có thể cấu hình các cài đặt sau.

 • Enable (Kiểm tra này để kích hoạt âm thanh cho thông báo)
 • Select Music (Chọn nhạc thông báo từ danh sách mặc định)
 • Upload Music (Tải lên tệp âm nhạc tùy chỉnh để thông báo)

<img alt=”” decoding=”async” height=”367″ sizes=”(max-width: 897px) 100vw, 897px” src=”https://woo.com/wp-content/uploads/2020/11/image5.png” srcset=”https://woo.com/wp-content/uploads/2020/11/image5.png 897w, https://woo.com/wp-content/uploads/2020/11/image5.png?resize=768,314 768w, https

Leave a Reply

Your email address will not be published.