Jigoshop đến WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Jigoshop đến WooCommerce

Phần mở rộng chuyển đổi sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, biến thể sản phẩm và nhiều hơn nữa từ JigoShop đến WooCommerce.

Note: This product has been retired and is not for sale . Tài liệu không còn được cập nhật.

Cài đặt

  1. Tải tệp .zip bằng cách sử dụng nút.
  2. Upload thư mục ‘woocommerce-jigo-converter’ đến ‘ / wp-content / plugins / ‘
  3. Activate ‘WooCommerce – JigoShop Converter’ thông qua menu ‘Plugins’ trong WordPress

Sử dụng

  1. Deactivate Jigoshop
  2. Activate WooCommerce
  3. Open : Công cụ > Nhập > Chuyển đổi từ JigoShop đến WooCommerce
  4. Click Chuyển đổi Ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.