Chuyển widget giá thành có thể kéo thả trên các thiết bị cảm ứng

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc code và giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy lựa chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi.

Tài liệu

Lấy đoạn script này và lưu vào thư mục JS trong thư mục theme của bạn.

Cài đặt

Thêm code vào tệp functions.php của theme con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Đoạn mã . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của theme gốc của bạn vì nó sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme. Hãy nhớ chắc chắn rằng đường dẫn phù hợp với cấu trúc theme của bạn) để thêm vào hàng đợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.