Chuyển đổi và Nhập Shopify vào WooCommerce

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Dễ dàng chuyển đổi cửa hàng của bạn từ Shopify sang WooCommerce bằng cách nhập trực tiếp sản phẩm, danh mục, đơn hàng, phiếu giảm giá, blog và trang chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Cài đặt

  1. Tải về Migrate & Import Shopify to WooCommerce và có tệp .zip của bạn
  2. Tại bảng quản trị WordPress, đi đến phần Plugins và nhấp vào ‘ Add New ’ để tải lên và cài đặt plugin bạn vừa tải xuống từ WooCommerce.
  3. Tải lên tệp .zip để tiếp tục công việc cài đặt.
  4. Chờ cho đến khi plugin được cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, kích hoạt plugin và đi đến phần cài đặt cấu hình.

Cấu hình

Tại bảng quản lý WooCommerce, đi đến WooCommerce > Settings > Shopify to WooCommerce để cấu hình. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy bốn tab, API Settings, Import Settings, Run Import Import Status API Settings Trong cài đặt API, bạn có thể cung cấp địa chỉ cửa hàng Shopify của bạn, API key API Secret Key . Bạn có thể nhận được những thông tin này sau khi tạo ứng dụng tùy chỉnh trong cửa hàng Shopify của bạn. Tìm hiểu cách tạo ứng dụng tùy chỉnh here Bạn có thể chỉ định địa chỉ email để nhận thông báo khi quá trình nhập được hoàn tất. Kiểm tra tình trạng kết nối nếu cửa hàng Shopify của bạn đã được kết nối thành công với cửa hàng WooCommerce. Migrate Shopify to WooCommerce Import Settings: Trong các cài đặt nhập, bạn sẽ tìm thấy 6 tab bao gồm Products , Customers , Orders , Pages , Blogs , và Coupons . Migrate Shopiify to WooCommerce Products Settings: Bạn có thể nhập tất cả sản phẩm cùng một lúc bằng cách nhấp vào hộp kiểm còn nếu bạn muốn nhập các sản phẩm cụ thể thì bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác nhau như Product Title , Type , Vendor , Specific ID , công bố Before or After Date . Bạn cũng có thể lưu sản phẩm dưới dạng Active, Archived, hoặc Draft. Migrate Shopiify to WooCommerce Customers Settings: Bạn có thể nhập tất cả khách hàng cùng một lúc bằng cách nhắp vào hộp kiểm còn nếu bạn muốn nhập những khách hàng cụ thể thì bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác nhau như khách hàng Specific ID , Specific Name , Specific Country , và Specific City . Migrate Shopiify to WooCommerce Orders Settings: Bạn có thể nhập tất cả đơn hàng hoặc các đơn hàng cụ thể bằng cách sử dụng các bộ lọc như đơn hàng Specific ID , Before & After ngày tạo, Financial Status , hoặc Fulfilment Status . Bạn có thể ánh xạ đơn hàng với lựa chọn trạng thái của bạn khi nhập. Migrate Shopiify to WooCommerce Pages Settings: Bạn có thể nhập tất cả các trang hoặc bạn có thể nhập các trang của tình trạng cụ thể bằng trang Specific ID , và Specific Name . Migrate Shopiify to WooCommerce Blogs Settings: Bạn có thể nhập tất cả các bài đăng blog một lần hoặc bạn có thể nhập các bài blog của tình trạng cụ thể bằng cách sử dụng blog Specific ID , và Author Name . Migrate Shopiify to WooCommerce Coupons Settings: Nhập tất cả các phiếu giảm giá hoặc sử dụng bộ lọc để nhập phiếu giảm giá cụ thể như Starting After hoặc Before Date , và Ending After hoặc Before Date . Migrate Shopiify to WooCommerce Run Import: Kiểm tra Import all data to WooCommerce nếu bạn muốn nhập tất cả dữ liệu dựa trên import settings của bạn. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu bằng cách chọn các tùy chọn nhập như Import Products , Import Customers , Import Orders , Import Pages , Import Blogs , và Import Coupons . Khi bạn nhấp vào bất kỳ nút nào trong Import Options , quá trình nhập dữ liệu sẽ bắt đầu ngay lập tức dựa trên nút bạn đã nhấp. Migrate Shopiify to WooCommerce Import Status: Bạn có thể xem tình trạng nhập của quá trình nhập cuối cùng trong thanh tiến trình ở tab “ Import Status ”. Tại đây, bạn có thể xem tình trạng của bất kỳ loại dữ liệu nào, bạn đang nhập từ cửa hàng Shopify như Product Status , Order Status , Customer’s Status , Pages Status , Blogs Status , và Coupons Status . shopify to woo

Câu hỏi thường gặp:

Q: Nó có nhập biến thể từ Shopify không? Ans: Có, Nó nhập sản phẩm biến đổi với hình ảnh , tiêu đề, số lượng hàng tồn và sku cũng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.