Cách chi trả hoa hồng bằng Affiliate For WooCommerce

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Affiliate for WooCommerce giúp thêm và quản lý các đối tác tiếp thị và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể chi trả hoa hồng cho các đối tác tiếp thị của mình theo hai cách bằng cách sử dụng plugin:

 1. Thông qua PayPal
 2. Thanh toán thủ công

Chi trả hoa hồng cho đối tác tiếp thị thông qua PayPal

Important note

PayPal đã không còn hỗ trợ PayPal Mass Payout API và giới thiệu PayPal Payouts API .

WooCommerce cũng đã ẩn plugin PayPal Standard của họ (từ phiên bản 5.5 trở lên) cho các cài đặt mới và họ khuyến nghị mạnh mẽ sử dụng plugin mới của họ WooCommerce PayPal Payments ( hướng dẫn nâng cấp từ WooCommerce).

Vì vậy, chúng tôi đã thêm hỗ trợ cho plugin thanh toán PayPal của WooCommerce và PayPal Payouts API.

Nếu bạn muốn chuyển sang WooCommerce PayPal Payments hoặc PayPal Payouts API, vui lòng click here .

Và nếu bạn đã sử dụng WooCommerce PayPal Payments hoặc PayPal Payouts API, hãy tiếp tục đọc phần sau.

Sử dụng plugin WooCommerce PayPal Payments

Hãy đảm bảo các yêu cầu sau đây được thỏa mãn trước khi bạn gửi hoa hồng:

Yêu cầu

 1. Plugin Affiliate for WooCommerce sử dụng PayPal Payouts API để gửi thanh toán, vì vậy ‘ PayPal Payouts ‘ phải được kích hoạt trên tài khoản PayPal của bạn.
  Để kiểm tra xem nó đã được kích hoạt hay chưa (Lưu ý: Các bước sau đây có thể thay đổi trong tài khoản của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi kích hoạt nó, hãy liên hệ với hỗ trợ PayPal):
  1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal.
  2. Đi đến Bảng điều khiển > Tài khoản của tôi > Bảng tên quyền API.
  3. Kiểm tra xem ‘Thanh toán’ đã được kích hoạt cho Live API chưa. Nếu chưa, nhấp vào liên kết “Kích hoạt”.
 2. Plugin WooCommerce PayPal Payments phải được kích hoạt trên cửa hàng WooCommerce của bạn.
 3. Định cấu hình PayPal API thông tin xác thực :
  1. Đi đến WooCommerce > Settings > Payments > PayPal > Paypal Checkout để nhập thông tin xác thực.
  2. Tiếp theo, đi đến WooCommerce > Settings > Affiliate > Payout via PayPal , để xác nhận trạng thái cấu hình. Nếu đúng, nó sẽ được tự động kích hoạt/đánh dấu.
 4. Cấu hình PayPal email address (cho các đối tác tiếp thị):
  1. Đầu tiên, bạn (quản trị viên cửa hàng) cần đi đến WooCommerce > Settings > Affiliate và kích hoạt cài đặt ‘ PayPal email address ’.
  2. Sau đó, các đối tác tiếp thị sẽ tìm thấy một trường để nhập ‘ PayPal email address ’ của họ dưới My Account > Affiliate > Profile > Payment setting . Tìm hiểu thêm về nó tại đây .

Đó là tất cả. Bây giờ bạn có thể thực hiện thanh toán qua PayPal bằng cách sử dụng tùy chọn ‘ PayPal: Pay & Record ‘ như đã được giải thích tại đây .

Note – Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ plugin PayPal nào khác và cần hỗ trợ cho nó, vui lòng gửi yêu cầu tính năng .

Sử dụng PayPal Standard

Để sử dụng PayPal Standard để xử lý thanh toán hoa hồng, tất cả các yêu cầu được liệt kê dưới đây là bắt buộc.

Yêu cầu

 1. Đảm bảo PayPal Mass Payout API được kích hoạt trên tài khoản PayPal của bạn.
  Note : Vì PayPal MassPay API đã không còn hỗ trợ cho các tích hợp mới, nên chúng tôi khuyến nghị sử dụng PayPal Payouts API thay thế như đã đề cập ở trên.
  <a data-id=”https://woo.com/document/affiliate-for-woocommerce/how-to-payout-commissions

Leave a Reply

Your email address will not be published.