Bộ thành viên cho WooCommerce

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Bộ thành viên cho WooCommerce

Tổng quan

Membership Suite for WooCommerce bao gồm một loạt các tính năng như hạn chế nội dung, hạn chế sản phẩm, hạn chế URL và nhiều hơn nữa.

Cài đặt

 1. Download tập tin membership-suite-for-woocommerce.zip từ WooCommerce account .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Với tệp bạn đã tải xuống, Choose File .
 3. Install Now Activate Plugin.
 4. Thông tin thêm tại: Cài đặt và kích hoạt plugins/extension .

Mục lục

Dịch

Membership Suite for WooCommerce đã sẵn sàng để dịch, nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa các tệp po mà bạn có thể dịch văn bản sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các bước thực hiện dịch như sau. Ví dụ, dịch sang tiếng Pháp.

 • Tải và cài đặt Poedit
 • Mở tệp membership-suite-for-woocommerce > ngôn ngữ > membership-suite-for-woocommerce .pot sử dụng Poedit.
 • Tạo tệp dịch mới bằng cách nhấp Create new translation nút.
 • Chọn văn bản gốc và đặt văn bản tiếng Pháp tương ứng trong Khu vực dịch văn bản.
 • Lưu thay đổi.
 • Lưu tên tệp là membership-suite-for-woocommerce -fr_FR.po .
 • Sau đó, đi đến WordPress dashboard > Settings > General và chọn Ngôn ngữ trang web là French .
Nội dung liên quan:  Tùy Chọn Thanh Toán Trực Tiếp Pro Cho WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published.