Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

Quyen Pham August 21, 2021 Không có phản hồi

Đây là tính năng dành cho các seller bán dropship tại BurgerPrints. Seller có thể tạo một thư viện chứa các file thiết kế và mockup ngay trên hệ thống của BurgerPrints bằng cách tải trực tiếp các file đó lên hệ thống. Khi tạo các đơn dropship trực tiếp hoặc fulfill bằng file CSV, seller có thể lựa chọn sử dụng luôn các thiết kế và mockup có sẵn đó mà không cần phải chờ hệ thống tải file lâu. Điều này sẽ rút ngắn được thời gian tạo đơn hàng và thuận tiện hơn cho seller khi fulfill tại BurgerPrints.

 

Đặc điểm

– Tính năng Media này được chia thành 2 thư mục con là Design và Mockup. Mọi người chú ý upload file đúng thư mục để sử dụng nha.

– Được chọn tối đa 20 file trên mỗi lần tải. Có thể tải nhiều lần. Các file tải lên phải tuân thủ theo đúng kích thước yêu cầu trên BurgerPrints để đảm bảo việc fulfill. Lưu ý rằng các file mockup phải đảm bảo tối thiểu là 1000x1000px, tối đa 5mb.

– Các file được tải lên Media sẽ được lưu trữ phục vụ cho việc tạo các đơn hàng dropship tại BurgerPrints.

– Các file sau khi được tải lên Media sẽ không có link dẫn. Các file tải lên sẽ được hệ thống ghi nhận và quản lý bằng tên file. Khi seller fulfill trực tiếp có thể tìm kiếm các file này theo tên trong thanh search, còn nếu fulfill bằng file CSV thì điền tên file vào cột Design và Mockup.

– Nếu các file tải lên hệ thống nhưng không được sử dụng để fulfill tại BurgerPrints (không phát sinh order với file đó), nó sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống của BurgerPrints sau sáu tháng mà không có bất kỳ thông báo nào.

Cách sử dụng

Bước 1: Truy cập tab Library trong giao diện BurgerPrints fulfilment.

Bước 2: Chọn button Add Artwork phía trên góc phải màn hình.

Bước 3: Chọn Add file, chọn file cần thêm.

Bước 4: Sau khi đã tải được lên hết các file, click Upload Media hoặc Upload All để tải các file đó lên Library.

Sau khi upload xong thì seller có thể tạo order sử dụng file mockup hoặc design sẵn trên Library mà không cần tải lên nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.