Các bước nhân bản campaign số lượng lớn

Quyen Pham August 21, 2021 No Comments

Bulk duplicate là tính năng cho phép người dùng nhân bản hàng loạt chiến dịch mới trên chiến dịch gốc.

Tại giao diện “All Campaigns”, người dùng lựa chọn Action (bánh răng) của campaign cần thao tác bulk duplicate.

Click button Bulk Duplicate tại bánh răng

Vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi upload designs file.

Chúng tôi cho phép người dùng tải lên những thiết kế khác kích thước với thiết kế trong chiến dịch gốc. Hãy chắc chắn rằng những thiết kế đó đảm bảo độ chính xác để in ấn với chất lượng tốt nhất. Hãy tích box “You can upload image with different sizes” để đồng ý lựa chọn này.

Đối với chiến dịch chứa các sản phẩm Printed Apparel, chúng tôi lưu ý rằng bạn có thể bulk duplicate tối đa 50 chiến dịch mới.

Đối với chiến dịch chứa các sản phẩm Full Printed Apparel, chúng tôi lưu ý rằng bạn có thể bulk duplicate tối đa 05 chiến dịch mới.

Tuy là một campaign nhân bản số lượng lớn, nhưng chúng tôi vẫn cho phép người dùng được tuỳ chỉnh những thông tin về campaign info như: Chọn URL (Domain tuỳ chỉnh), Storefronts, Categories/Tags…. 

Bạn hãy đảm bảo rằng những thông tin mà mình lựa chọn là đúng, sau đó click button “Bulk create campaign”. Hệ thống sẽ cần ít phút để xử lý yêu cầu của bạn, thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào lượng campaign bulk mà bạn lựa chọn.

Lưu ý:

♦ Người dùng không thể bulk duplicate những chiến dịch chứa nhiều hơn 1 loại file thiết kế. Ví dụ, với chiến dịch chứa 1 sản phẩm áo Tee shirt 2D và 1 áo Hoodie 3D bạn không thể thao tác bulk duplicate trên loại chiến dịch này. Những thao tác bị từ chối sẽ hiển thị warning “You cannot bulk duplicate this campaign because it has more than one design”

♦ Title của campaign sẽ mặc định được lấy theo tên file mà bạn lưu chúng trên thiết bị của mình.

♦ URL của campaign sẽ được mặc định lấy theo campaign title, hãy đảm bảo tên campaign là khác nhau, những campaign trùng URL sẽ được warning, và bạn không thể Bulk create campaign.

Leave a Reply

Your email address will not be published.