Fulfill by API

Quyen Pham August 21, 2021 No Comments

Ở BurgerPrints, có nhiều cách để tạo đơn hàng. Bạn hãy tham khảo cách dưới đây để lựa chọn phương án làm việc phù hợp nhất với bộ máy nhân sự của mình.

Nếu bạn là người dùng mới, chưa từng có store trên BurgerPrints Fulfillment, chưa connect BurgerPrinst với những nền tảng khác, vui lòng tạo một store để chứa orders theo hướng dẫn dưới đây.

Tại giao diện, lựa chọn Store, click button “Connect Store”. Cửa sổ mở ra cho phép bạn thao tác “Create” store API. Store name và Website được điền là giả định, không bắt buộc phải là website tồn tại thực tế có thể truy cập được. Đây là cách để bạn ghi nhớ và quản lý các đơn đặt hàng của mình từ nhiều nguồn khác nhau.

Hướng dẫn connect API với BurgerPrints

Trên cùng giao diện tạo “Store”, người dùng có thể “Download user guide here” để tải về tài liệu API và hướng dẫn connect với BurgerPrints Fulfillment.

Cách get order này sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho người dùng và tăng năng suất quản lý order ở một nền tảng trung gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.