Hướng dẫn xác minh quyền sở hữu URL và claim site cho GMC

Quyen Pham August 19, 2021 No Comments

Để hiển thị các sản phẩm của bạn trên Google thông qua GMC, một điều cần thiết mà bạn phải làm đó là xác minh quyền sở hữu URL cho GMC của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Xác minh URL trang web

Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của URL trang web và có thể chỉnh sửa nội dung của trang web.

Bạn có thể sử dụng một trong 3 phương thức để xác minh trang web của mình.

Cách 1: Sử dụng HTML tag

Bước 1: Truy cập tài khoản Google Merchant Center (GMC).

Bước 2: Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải -> Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần “Công cụ” (Business information) ->  Nhấp vào thẻ ‘Trang web’. (Website)  -> điền URL website của bạn -> Save.

Bước 3:  Chọn ‘I have access to my server’ -> ‘Add an HTML tag to my homepage’ -> copy đoạn mã xác minh trong meta tag (phần khung đỏ trong meta tag ở ảnh dưới:

Bước 4: Vào giao diện seller của custom domain -> chọn domain cần xác minh -> Settings -> paste đoạn mã xác minh meta tag đã copy ở trên vào trong phần Google Site Verification -> click ‘Save change’.

***Lưu ý: meta tag  có dạng: <meta name=”google-site-verification” content=”your verification string“> , phần ký tự bên trong dấu “…” cuối cùng chính là đoạn mã xác minh meta tag của bạn. Chỉ cần copy phần đó rồi gán vào trong mục Google Site Verification là được. 

Bước 5: Quay lại trang GMC -> click ‘Verify URL’.

Sau khi verify URL thành công, hệ thống sẽ có thông báo cho bạn và có thể đi tiếp đến bước ‘Claim site’ tiếp theo.

Cách 2: Google Analytics

Nếu bạn đã dùng Google Analytics và là quản trị viên của tài khoản, thì đây có thể là một cách dễ dàng để xác minh URL trang web của bạn.

Bước 1: Truy cập tài khoản Google Merchant Center (GMC).

Bước 2: Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải -> Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần “Công cụ” (Business information) ->  Nhấp vào thẻ ‘Trang web’. (Website)  -> điền URL website của bạn -> Save.

Bước 3: Vào giao diện seller của custom domain -> chọn domain cần xác minh -> Settings -> điền Google Analytics ID -> click ‘Save change’.

Bước 4: Quay lại GMC, chọn  “I have a Google Analytics account” -> click “Verify URL”.

Sau khi verify URL thành công, hệ thống sẽ có thông báo cho bạn và có thể đi tiếp đến bước ‘Claim site’ tiếp theo.

Cách 3: Google Tag Manager

Cách này tương tự như cách verify dùng Google Analytics. Nếu bạn đã dùng Google Tag Manager và là quản trị viên của tài khoản, thì đây cũng là một cách dễ dàng để xác minh URL trang web của bạn.

Bước 1: Truy cập tài khoản Google Merchant Center (GMC).

Bước 2: Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải -> Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần “Công cụ” (Business information) ->  Nhấp vào thẻ ‘Trang web’. (Website)  -> điền URL website của bạn -> Save.

Bước 3: Vào giao diện seller của custom domain -> click vào “Detail” của domain cần xác minh -> Settings -> điền Google Tag Manager ID -> click ‘Save change’.

Bước 4: Quay lại GMC, chọn “I have the Tag Manager container” -> click “Verify URL”.

 

Sau khi verify URL thành công, hệ thống sẽ có thông báo cho bạn và có thể đi tiếp đến bước ‘Claim site’ tiếp theo.

Claim site trên Google Merchant Center

Sau khi verify URL, bạn có thể claim site bằng cách:

– Đăng nhập vào tài khoản Google Merchant Center.

– Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải

– Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần “Công cụ” (Business information)– Nhấp vào thẻ ‘Trang web’. (Website)

– Nhập URL cho cửa hàng trực tuyến của bạn, bắt đầu bằng http:// hoặc https://. Hãy sử dụng miền mà bạn sở hữu và duy trì.

– Nhấp vào Claim URL.

Trên đây là các bước xác minh URL và claim site trang custom domain của BurgerPrints. Nếu còn thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp qua:

Kênh support livechat trong giao diện seller dasboard tại đây.

Kênh support qua tin nhắn Fanpage tại đây.

Kênh support qua email tại: sellers@burgerprints.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.