Các bước chỉnh sửa campaign

Quyen Pham August 21, 2021 Không có phản hồi

Sau khi tạo các chiến dịch trên BurgerPrints, bạn có thể chỉnh sửa các chiến dịch đó để phù hợp với mục đích sử dụng của mình ở mỗi thời điểm chọn.

Để chỉnh sửa chiến dịch đã được Launching, người dùng có thể thao tác như sau:

Tại giao diện “All Campaigns”, người dùng lựa chọn Action (bánh răng) của campaign => Click Detail.

Cửa sổ sẽ mở ra giao diện mới sau đây:

Detail:  Tab này cho phép người dùng tuỳ chỉnh những thông tin tương tự như bước 2 Launching campaign.

Product: Tab này cho phép người dùng tuỳ chỉnh những thông tin về sản phẩm như: thêm mới/xóa sản phẩm, sửa giá, sửa màu, expected sale…

Mockup: Tab này cho phép người dùng tải lên mockup của campaign. Tối đa 2 mockup ngoài sẽ được tải lên ở tính năng này, người dùng sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác của mokcup được tải lên hệ thống.

URL builder: Tab này cho phép người dùng lấy link của chiến dịch được chọn và gán những thông tin để xây dựng landing page trong quá trình bán hàng của mình.

Email list: Tác vụ cho phép người dùng tải xuống danh sách khách hàng đã có đơn tại chiến dịch được lựa chọn và nhóm khách hàng đã tạo tài khoản trên Domain tùy chỉnh của người dùng.

Hãy đọc kỹ điều khoản của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn sẽ dùng đúng mục đích cho danh sách này.

Promotions: tác vụ này cho phép bạn tạo những chương trình khuyến mại trên chiến dịch được chọn. Các hình thức khuyến mại vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên quan. 

Sau khi đã thao tác chỉnh sửa chiến dịch, vui lòng click button SAVE CHANGE để đảm bảo tất cả những chỉnh sửa được lưu lại. Và bạn có thể Sell-on chiến dịch của mình ngay bây giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.