Những tính năng tuyệt vời của Seller Dashboard

Trung Thanh August 19, 2021 No Comments

Những tính năng tuyệt vời của Seller Dashboard

Seller Dashboard là nơi tổng hợp tất cả thông tin cần thiết về các campaign của bạn, được trình bày một cách súc tích và đẹp mắt. Từ Seller Dashboard, bạn có thể theo dõi số liệu của các campaigns dễ dàng và tối ưu hóa doanh nghiệp một cách tốt hơn.

Hãy dành thời gian để khám qua những tính năng tuyệt vời trong Dashboard của BurgerPrints nhé.

YOUR SALES PERFORMANCE

Your Sales Performance là bảng tổng quan doanh số bán hàng của bạn thông qua các dữ liệu được liệt kê chi tiết qua bộ lọc thời gian. Tại đây, chúng ta có những số liệu:

• Order: Tổng số đơn hàng của tài khoản

• Items: Tổng số items bán được

• Items per order: Trung bình số Items trên một đơn hàng

• Conversion Rate: Tỷ lệ chuyển đổi, với công thức bằng tổng đơn hàng chia cho tổng số người truy cập vào domain của bạn. 

• Profit: Tổng lợi nhuận thu được, với công thức bằng Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí. 

• AOV (Average Order Value): Giá trị trung bình của một đơn hàng

Các kết quả sẽ được hiện lên tùy vào bạn chọn mốc thời gian (ngày, tuần…). 

 

CONVERSION FUNNEL

Conversion Funnel là phễu thống kê chuyển đổi chi tiết từ từ liệu khách truy cập website của người bán đến khi thành đơn hàng có profit. Dashboard này được hiển bị bằng hình ảnh, giúp bạn dễ hình dung hơn về chất lượng bán hàng. 

Tổng người truy cập vào trang web được coi là 100%, từ đó chuyển đổi dần thành ATC (Add to cart) cho đến Check Out, và được chuyển thành Order. 

Note: Hình ảnh của Dashboard luôn cố định, chỉ số số liệu sẽ được thay đổi. 

 

YOUR BEST CAMPAIGNS

Your Best Campaigns là tập hợp những campaigns có doanh thu cao nhất của bạn. Kết quả hiện lên tùy theo bạn chọn Domain và Thời gian. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo campaigns ngay tại dashboard này. 

Tại đây, chúng ta có những số liệu:

•  Campaign: Tên các campaign từ doanh thu cao nhất đến thấp nhất

• View: Tổng số clicks vào campaign của bạn 

• Order: Tổng số đơn hàng của campaign

• Item: Tổng số items mà khách hàng đã mua ở campaign đó

• AOV (Average Order Value): Giá trị trung bình của một đơn hàng trong campaign đó

• Average item/ order : Trung bình item trên mỗi đơn hàng

• Revenue: Tổng doanh thu mà campaign đó đạt được

 

TOP PRODUCT

Top Product là bảng giúp bạn thấy được những sản phẩm có doanh thu cao nhất. Dựa vào nó, bạn có thể tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn bằng những sản phẩm tương tự cho những ý tưởng design khác.

Tại đây, chúng ta có những số liệu: 

•  Product Name: Tên của Sản phẩm

• Product category: Danh mục chứa sản phẩm đó

• Quantity: Số lượng sản phẩm đó đã bán được

• Revenue: Tổng doanh thu từ việc bán sản phẩm 

• Discounts: Tổng số tiền giảm giá cho sản phẩm

• Return: Tổng số tiền lãi đạt được từ sản phẩm 

• Tax: Tổng số tiền thuế từ những lần bán sản phẩm đó

Hãy thử bán, và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời trên Dashboard của BurgerPrints nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.