Quy trình rút tiền

Quyen Pham August 20, 2021 No Comments

Bước 1: Truy cập vào tab Payout trên giao diện BurgerPrints platform

Bước 2: Tải và điền form W8 (với các Sellers ở các quốc gia ngoài Mỹ) hoặc form W9 (với các Sellers ở Mỹ) theo hướng dẫn. Xem thêm hướng dẫn tại đây!

Bước 3: Sau khi điền xong W8/W9, quay lại giao diện trang Payout để upload lên hệ thống.

Bước 4: Sau khi form W8/W9 của bạn được duyệt. Tiến hành click vào button Withdraw Funds.

Tại đây sẽ có một popup hiện lên, thông tin Payout Method sẽ là tài khoản chính mà bạn đã cài đặt để nhận thanh toán trong phần Payout Setup.

Bạn cần điền thông tin số tiền muốn rút, sau đó click Submit. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện lệnh rút với Balance tối thiểu là $50.

Bước 5: Sau khi click Submit, hệ thống sẽ đồng thời gửi cho bạn một email. Bạn cần phải xác nhận một lần nữa qua email đó thì lệnh rút tiền của bạn mới thành công.

Sau khi rút tiền thành công, BurgerPrints sẽ chuyển tiền đến tài khoản bạn đã đăng ký. Thời gian chờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại tài khoản và ngân hàng (khoảng 1-3 ngày làm việc).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.