Cài đặt TikTok Pixel cho custom domain

Quyen Pham September 30, 2021 No Comments

Để cài đặt TikTok Pixel cho các custom domain trên BurgerPrints platform, đầu tiên bạn cần phải lấy TikTok Pixel ID.

Cách lấy TikTok Pixel ID

Bước 1: Truy cập vào tài khoản TikTok Ads Manager của bạn. Giao diện sẽ hiện như sau

Bước 2: Chọn tab Assets -> chọn Event

 Bước 3: Click Manage trong phần Website Pixel

Bước 4: Click “Create Pixel” ở góc trên bên trái màn hình.

Bước 5: Điền tên của Pixel và chọn “Manually install pixel code” trong mục “Installation Type” -> Click Next.

Bước 6: Chọn “Developer Mode” ở ô bên phải rồi ấn Next.

Bước 7: Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ trả về cho bạn một đoạn code. Thông tin trong đoạn ttq.load(‘********’) (đoạn khoanh đỏ) chính là mã ID của Pixel code. Sau khi lấy đoạn mã đó, click Confirm.

Bạn cũng có thể lấy mã ID của Pixel code trong phẩn quản lý Pixel:

Sau khi đã có Pixel ID, truy cập phần vào hệ thống quản lý custom domain trên BurgerPrints platform và điền mã đó vào phần TikTok Tracking:

Điền TikTok Pixel ID vào Custom Domain 

Bước 1: Truy cập giao diện Seller trên BurgerPrints platform tại: https://seller.burgerprints.com/

Chọn Domain -> Domain Details -> Settings.

Bước 2: Điền mã TikTok Pixel ID vào phần TikTok Tracking -> Save.

Đợi khoảng 10 phút để hệ thống nhận mã, sau đó bạn có thể kiểm tra bằng tool TikTok Pixel Helper. Nếu hiện đã nhận mã như sau thì bạn đã cài xong TikTok Pixel.

Trang chủ:

Trang sản phẩm:

Chúc các bạn thành công!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.