Hướng dẫn cài đặt các tài khoản phụ

Quyen Pham August 19, 2021 Không có phản hồi

Seller có thể thêm các thành viên trong team với các vai trò khác nhau để hỗ trợ quản lý tài khoản trên BurgerPrints.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản BurgerPrints, chọn Setting phía dưới góc trái. 

Bước 2: Chọn Add user

Bước 3: Trong popup hiện lên, điền email của người bạn muốn thêm làm subaccount vào phần khung đỏ dưới đây:

Sau đó lựa chọn các quyền mà bạn muốn cấp cho subaccount đó: 

♦ Có thể lựa chọn để subaccount có thể sử dụng tất cả các quyền và quản lý tất cả domain hoặc lựa chọn các quyền riêng biệt sau:

– Xem khoản thanh toán / lợi nhuận cho tất cả các miền
– Thêm / sửa đổi thông tin dropship
– Nhãn hiệu tùy chỉnh (custom brand)
– Thay đổi cài đặt thanh toán
– Thay đổi phương thức thanh toán
– Xem trang tổng quan / báo cáo
– Xem trang tổng quan dropship

♦ Seller cũng có thể lựa chọn tên miền cụ thể mà sub account được quyền quản lý.

♦ Ngoài ra còn có các quyền liên quan đến cài đặt:

– Thêm / Sửa đổi campaign
– Nhận email take down
– Sửa đổi miền
– Thêm / Sửa đổi các chiến dịch email
– Xem lợi nhuận
– Xem thống kê
– Xem đơn đặt hàng
– Thêm / sửa đổi Storefront
– Thêm / sửa đổi Promotion

Lưy ý: Các email chỉ có thể add được làm subaccount khi chưa tạo tài khoản nào trên hệ thống của BurgerPrints.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.