Storefronts

Trung Thanh August 21, 2021 No Comments

Storefronts là một tập hợp các chiến dịch, cho phép bạn tổ chức chiến dịch theo các chủ đề tương tự vào các thị trường ngách cụ thể. 

Các bước tạo Storefronts?

Bước 1: Trên danh sách bên trái của Platform, chọn Storefronts

Sau đó hãy chọn “Add Store” để tạo Store Front mới. 

Bước 2: Điền tất cả các thông tin cần thiết, và đừng quên customize banner và add những campaigns của bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.