Các bước tạo chiến dịch Promotion cho sản phẩm

Quyen Pham August 19, 2021 No Comments

BurgerPrints cung cấp rất nhiều tính năng để giúp người bán in theo yêu cầu có thể upsell hiệu quả. Một trong số đó là các tính năng cài đặt khuyến mãi như miễn phí ship hoặc giảm giá bán để giúp thuyết phục khách hàng mua nhiều hơn. Hãy cùng xem cách cài đặt các khuyến mãi này cho cửa hàng trực tuyến của bạn nhé. 

Seller có thể cài đặt khuyễn mãi cho toàn bộ campaign có trên một custom domain hoặc cũng có thể áp dụng cho các campaign trong một storefront trên custom domain đó.

1. Để cài đặt các khuyến mãi cho Domain:

Đầu tiên chọn Domains -> Chọn domain bạn muốn tạo khuyến mãi. 

Cài đặt giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (Discount setting)

Trong phần Discount setting, nhấn vào nút bên phải để trạng thái chuyển sang màu xanh, sau đó cài đặt các phần số lượng tối thiểu (Minimum Qty) và mức giảm tương ứng (Discount), sau đó ấn Save change.

Cài đặt miễn phí ship (Freeship)

BurgerPrints platform cho phép người bán in theo yêu cầu có thể cài đặt khuyến mãi miễn phí ship cho các đơn hàng có giá trị trên mức tối thiểu hoặc miễn phí ship cho mỗi campaign trên store.

Cách cài đặt miễn phí ship với các đơn hàng có giá trị trên mức tối thiểu: Trong phần Free shipping, điền mức tối thiểu để đơn hàng được freeship sau đó nhấn vào nút Status để trạng thái chuyển sang màu xanh là được.  

Cách cài đặt miễn phí ship cho tất cả campaign: Trong phần Promotions, chọn Create New Promotion điền mã của chương trình khuyến mãi -> chọn Freeship -> chọn ngày hết hạn -> click Add Discount.

Cài đặt giảm giá (Promotions)

Người bán cũng có thể lựa chọn giảm giá cho các sản phẩm bằng cách:

Trong phần Promotions, điền mã của chương trình khuyến mãi -> chọn Discount -> chọn ngày hết hạn -> chọn mức giá giảm (theo % PERCENT giá bán hoặc mức cố định FIX) -> click Add Discount.

2. Để cài đặt các khuyến mãi cho Store:

Chọn Domain và Store bạn muốn cài đặt khuyến mãi.

Sau đó ấn “Create New Promotion” và làm theo hướng dẫn tương tự khi tạo khuyễn mãi Freeship và giảm giá (Promotions) cho Domain.

Trên đây là một số cách cài đặt các chương trình khuyến mãi miễn phí ship hoặc giảm giá sản phẩm mà người bán có thể áp dụng cho store của mình để tăng hiệu quả upsell. Chúc mọi người thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published.