Các bước tối ưu SEO cho campaign

Quyen Pham August 20, 2021 No Comments

BurgerPrints cũng cho phép Seller có thể tự tối ưu SEO cho các campaign của mình. Để sử dụng công cụ này, hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

Đầu tiên vào giao diện của BurgerPrints platform, chọn Optimize SEO

Tại mục này, Sellers có thể tối ưu SEO cho Domain, Store và các Campaign.

Tối ưu SEO cho Domain

Sau khi ấn vào tab Domain của mục  Optimize SEO, Sellers có thể tối ưu các thuộc tính Title, Description, Image của Domain. 

Để chỉnh sửa, Sellers có thể click vào biểu tưởng cái bút phần Action tương ứng với mỗi Domain.

Sau khi chỉnh sửa xong, ấn Save để lưu lại.

Tối ưu SEO cho Store

Với mỗi Store, Sellers cũng có thể tối ưu SEO bằng cách click vào tab Store trong mục Optimize SEO.

Tương tự như tối sưu SEO cho Domain, Seller cũng có thể tối ưu Title, Description và Image.

Tối ưu SEO cho Campaign

Để tối ưu SEO cho Campaign, click vào tab Campaign trong mục Optimize SEO.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ campaign. Seller có thể lọc các campaign theo Domain hoặc sử dụng thanh tìm kiếm. Việc tối ưu SEO cũng tương tự như khi làm với Domain và Store.

Ngoài ra bạn cũng có thể tối ưu SEO cho campaign trong bước tạo campaign. Xem thêm các bước tạo campaign tại đây!

Sau khi upload design và điền xong các thông tin cơ bản của Campaign, Sellers có thể điền các trường tối ưu SEO cho campaign như: SEO title, SEO description, SEO image.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.