Các bước nhân bản campaign

Quyen Pham August 21, 2021 No Comments

Nhân bản chiến dịch cho phép bạn tạo chiến dịch mới với nội dung tương tự với Campaign ban đầu.

Để nhân bản một chiến dịch:

Bước 1: Lựa chọn một Campaign mà bạn muốn nhân bản, tại cột Action chọn Duplicate (ở biểu tượng bánh răng)

Bước 2: Những tuỳ chỉnh trong campaign được nhân 

Tuy là một campaign nhân bản, nhưng chúng tôi vẫn cho phép người dùng được tuỳ chỉnh những thông tin liên quan như: price, mockup default, add product, đổi design, upload mockup, thay đổi màu sắc… tại bước 1 lên campaign.

Nếu bạn không thay đổi thông tin tại đây, vui lòng bỏ qua nhanh và lựa chọn Continue để đi đến bước 2.

Tại bước 2, những thông tin của campaign gốc được giữ nguyên, hãy thay đổi chúng phù hợp với nhu cầu của bạn. Sau đó lựa chọn Launching – bạn có thể bán campaign đó của mình ngay bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.