Domain tùy chỉnh

Trung Thanh August 21, 2021 No Comments

Thế nào là Miền tùy chỉnh?

Miền tùy chỉnh (Custom Domain) là một chức năng của BurgerPrints, cho phép seller sử dụng tên miền riêng để bán hàng thay vì sử dụng BurgerPrints.com

Các bước tạo một tên miền tùy chỉnh

Bước 1: Trên Platform, click vào Domains

Bước 2: Click vào “Create New Domain” và nhập tên website cùng những thông tin khác của bạn.

Sau đó tiến hành “Proceed to Domain Name Registration”

Bước 3: Nhập tên miền của bạn để đăng ký. Sau khi đã được đăng ký, tên miền của bạn sẽ được xử lý tự động trên hệ thống của BurgerPrints, và bạn sẽ được thông báo sau khi hoàn tất. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.