Hướng dẫn Up-sell, Cross-sell cho campaign

Quyen Pham August 20, 2021 Không có phản hồi

Mục đích của tính năng này là tăng số lượng sản phẩm bán được trên mỗi đơn đặt hàng. Mục tiêu của chúng tôi là tăng tỷ lệ mỗi lần bán hàng lên trung bình 1,5 – 2,5 sản phẩm trên mỗi đơn hàng.

Cách thức hoạt động của tính năng Up-Sell, Cross-sell trên BurgerPrints.

Tính năng upsell này sẽ hiển thị các sản phẩm theo phương thức “Mua ngay”. Tự động tối ưu hóa để có kết quả tốt nhất.

Tại giao diện bước 2 khi tạo chiến dịch, trước khi Launching campaign, chúng tôi cho phép người dùng thiết lập các phương thức Up-sell, Cross-sell, bao gồm:

Post-sale popup upsale: tác vụ này sẽ có mặt trên một phương thức sau khi thanh toán. Bạn có thể thêm tối đa 4 chiến dịch. Mỗi chiến dịch bạn sẽ được phép lựa chọn 01 loại products được up-sell và set-up discount cho sản phẩm đó với hình thức là giảm giá sản phẩm mua kèm ($).

Post-sale email upsell: tác vụ này sẽ được gửi đến Email của khách hàng sau khi thanh toán.

Bạn được phép lựa chọn 01 loại products trên 01 campaign được up-sell và set-up discount cho tác vụ này đó với hình thức là giảm giá sản phẩm mua kèm ($).

Post-sale order confirmation email upsell: tác vụ này sẽ có trong email xác nhận đơn hàng sau khi thanh toán. Vui lòng chọn 3 chiến dịch. Mỗi chiến dịch bạn sẽ được phép lựa chọn 01 loại products được up-sell và set-up discount cho sản phẩm đó với hình thức là giảm giá sản phẩm mua kèm ($).

Tạo campaign Upsell/Cross-Sell ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.