Vận chuyển Theo Tỷ Lệ Cố Định

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Vận chuyển theo tỷ lệ cố định là một phương thức vận chuyển được tích hợp trong WooCommerce cho phép bạn xác định một mức giá chuẩn cho mỗi mặt hàng, mỗi lớp vận chuyển, hoặc mỗi đơn hàng.

Vận chuyển Theo Tỷ Lệ Cố Định hoạt động với Lớp vận chuyển sản phẩm , thêm nhiều sức mạnh và linh hoạt hơn.

Thiết lập và Cấu hình

Phương thức vận chuyển này phải được thêm vào một Shipping zone . Nếu bạn chưa cấu hình Các vùng vận chuyển của mình chưa, vui lòng kiểm tra hướng dẫn Thiết lập Các vùng vận chuyển của chúng tôi trước khi tiếp tục.

 • Đi tới WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping zones .
 • Nhấp vào nút Edit trên vùng vận chuyển nơi bạn muốn cung cấp phương thức này.
 • Trong vùng vận chuyển, nhấp vào nút Add shipping method .
 • Sau đó, chọn phương thức vận chuyển và nhấp vào nút Continue .
 • Nhập một Name sẽ hiển thị cho khách hàng trong trang giỏ hàng và thanh toán.
 • Chọn Tax Status để xác định liệu thuế được áp dụng cho Cost không.
 • Nhập Cost cho tùy chọn này, được áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng.
  • Bạn có thể thêm chi phí bổ sung cho mỗi mặt hàng vào trường này. Xem Chi phí Nâng cao dưới đây.
  • Bạn có thể giữ chi phí ở mức $0.00 để vô hiệu hóa Tỷ lệ cố định, điều này có thể hữu ích nếu bạn đã cấu hình Lớp vận chuyển ( xem bên dưới ).
 • Nhấp vào nút Create để hoàn tất.

Lớp vận chuyển

Nếu bạn cấu hình Lớp vận chuyển , bạn sẽ thấy thêm các trường:

Bạn sẽ tìm thấy một Shipping class cost cho các sản phẩm thuộc mỗi lớp vận chuyển bạn đã tạo và một No shipping class cost cho các sản phẩm không thuộc lớp vận chuyển nào. Chi phí này luôn luôn được thêm vào trên số lượng từ trường Cost (có thể là $0.00 nếu bạn muốn).

Bạn cũng sẽ tìm thấy trình chọn Calculation Type , nơi bạn có thể xác định cách chi phí lớp vận chuyển sẽ được áp dụng:

 • Per Class : Tính phí vận chuyển cho mỗi lớp vận chuyển một cách riêng biệt.
 • Per Order : Tính phí vận chuyển cho lớp vận chuyển đắt nhất.

Chi phí Nâng cao

Trường Cost cho phép bạn tính phí tỷ lệ cố định cho mỗi mặt hàng, một chi phí dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc một phí tối thiểu. Dưới đây là các ký hiệu sẵn có:

 • [qty] — Số sản phẩm trong giỏ hàng
 • [fee] — Một khoản phí bổ sung. Khoản phí này có hai đối số tùy chọn.
  • percent — Một tỷ lệ phần trăm dựa trên tổng giá trị đơn hàng.
  • min_fee — Một khoản tiền tối thiểu. Hữu ích khi sử dụng phần trăm.
  • max_fee — Một khoản tiền tối đa. Hữu ích khi sử dụng phần trăm.

Ví dụ

 • 10 + ( 2 * [qty] ) — Phí vận chuyển cơ bản là $10 cộng thêm $2 cho mỗi mặt hàng trong giỏ hàng.
 • 20 + [fee percent="10" min_fee="4"] — Phí vận chuyển cơ bản là $20 cộng thêm 10% tổng giá trị đơn hàng, ít nhất là $4.

Cách thiết lập Vận chuyển Miễn phí cho một số sản phẩm và Tỷ lệ cố định cho phần còn lại

Nếu bạn muốn cung cấp Vận chuyển Miễn phí cho một số sản phẩm nhưng tính phí Tỷ lệ cố định cho những sản phẩm khác, cách tốt nhất để thiết lập này là sử dụng Lớp vận chuyển .

Trong trường hợp sử dụng này, chúng tôi đã thiết lập ba lớp vận chuyển: Vận chuyển Miễn phí, Vận chuyển Thông thường, và Vận chuyển Nhanh.

Khi chúng tôi đã thêm tất cả các sản phẩm vào lớp vận chuyển tương ứng của họ, chúng tôi có thể sử dụng các cài đặt sau để cho phép các sản phẩm trong lớp Vận chuyển Miễn phí không tính phí vận chuyển, trong khi tất cả các sản phẩm khác thì có.

Bằng cách thiết lập chi phí lớp Vận chuyển Miễn phí sử dụng 0 * [qty] , không quan trọng bao nhiêu sản phẩm từ lớp đó được thêm vào giỏ hàng, phí vận chuyển sẽ không tăng.

Tuy nhiên, sản phẩm trong lớp Vận chuyển Nhanh sẽ phải trả $20 cho mỗi sản phẩm từ lớp đó (bởi vì chúng tôi đang sử dụng 20 * [qty] ) trong khi sản phẩm Vận chuyển Thông thường và sản phẩm không thuộc lớp vận chuyển nào sẽ phải trả $10 cho mỗi sản phẩm vận chuyển (bởi vì chúng tôi đang sử dụng 10 * [qty] cho mỗi tùy chọn).

Điều này có nghĩa là nếu bạn có một sản phẩm từ mỗi trong số ba lớp vận chuyển của chúng tôi, tổng chi phí Tỷ lệ cố định sẽ là $30 ($20 cho một sản phẩm Vận chuyển Nhanh, $10 cho một sản phẩm Vận chuyển Thông thường, và $0 cho một sản phẩm Vận chuyển Miễn phí).

Note: Để điều này hoạt động như mô tả ở trên, điều quan trọng là phải thiết lập Calculation Type là “Theo Lớp: Tính phí vận chuyển cho mỗi lớp vận chuyển một cách riêng biệt” và trường Cost cần được để trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published.