Ứng dụng Android và iOS – Khắc phục lỗi tải dữ liệu

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Nếu bạn gặp rắc rối khi tải dữ liệu như số liệu cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm hoặc đánh giá trong ứng dụng Woo, đây là một số vấn đề tiềm ẩn có thể gây ra vấn đề này và cách giải quyết chúng:

Một trong những plugin trên trang web của bạn có thể gây ra vấn đề

Điều đầu tiên bạn nên xác minh là bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của các plugin đã cài đặt. Bạn cũng sẽ muốn chắc chắn rằng cơ sở dữ liệu WooCommerce không cần cập nhật sau khi cập nhật plugin.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất, bạn có thể đang gặp phải một vấn đề xung đột.

Trong trường hợp đó, chúng tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa tất cả plugin của mình ngoại trừ WooCommerce và Jetpack (nếu bạn đang sử dụng kết nối Jetpack trong ứng dụng) và sau đó thử nghiệm ứng dụng. Nếu nó hoạt động, sau đó bật các plugin, từng cái một và kiểm tra ứng dụng sau mỗi lần kích hoạt để tìm plugin chặn ứng dụng di động. Chúng tôi đề nghị bắt đầu với các plugin lưu trữ đệm hoặc bất kỳ plugin bảo mật nào vì chúng thường là những gì gây ra vấn đề.

Những điều cần xem xét là liệu ứng dụng có ngừng hoạt động khi bạn vừa cài đặt một plugin mới trên trang web của mình hoặc chạy một bản cập nhật không. Nó có thể giúp thu hẹp vấn đề để dễ dàng khắc phục sự cố từ đâu.

Nếu bạn tìm thấy một plugin gây ra sự cố, bạn có thể thử liên hệ với nhóm hỗ trợ của nhà phát triển plugin và cho họ biết rằng nó đang gây xung đột với ứng dụng. Như vậy, họ có thể cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến plugin của họ. Vui lòng cũng cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi biết để chúng tôi có thể ngăn chặn xung đột ở phía cuối của chúng tôi.

Bạn có thể đọc thêm về việc chạy một bài kiểm tra xung đột và phương pháp tốt nhất tại đây: https://woo.com/document/how-to-test-for-conflicts

Note: Đôi khi một plugin của bên thứ ba thay đổi loại của một trường trong ứng dụng, sau đó ứng dụng không nhận ra giá trị. Chúng tôi cũng không thể ngăn các plugin khác từ việc sửa đổi phản hồi của chúng tôi trong ứng dụng. Nếu một plugin được chứng minh đang gửi dữ liệu không hợp lệ, điều tốt nhất mà chúng tôi có thể đề nghị là liên hệ với nhà phát triển plugin và yêu cầu họ giúp đỡ.

Trang web của bạn có thể đang gặp vấn đề về hiệu suất trang web

Có thể đang xảy ra ở đây là ứng dụng hoặc Jetpack gặp khó khăn trong việc duy trì kết nối ổn định với trang web của bạn vì máy chủ không phản hồi một cách nhất quán với yêu cầu của chúng tôi.

Điều này đôi khi do trang web hoạt động kém hoặc máy chủ bị quá tải. Có một số điều chúng tôi có thể đề nghị để giúp với điều này.

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản PHP đã cập nhật phù hợp với yêu cầu của WordPress. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp hosting của mình nếu bạn cần giúp đỡ cập nhật điều này.

Tiếp theo, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn không có bất kỳ khóa bảo mật nào có thể ngăn chặn ứng dụng hoặc Jetpack từ việc giao tiếp với trang web của bạn. Chúng tôi đề nghị kiểm tra xem bạn có bất kỳ plugin bảo mật nào, và liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn, sau đó tìm kiếm log máy chủ để xem có bất kỳ yêu cầu bị chặn nào đến API REST của cài đặt WordPress của bạn hoặc các yêu cầu từ máy chủ của chúng tôi nếu bạn đang sử dụng plugin Jetpack. Một số nhà cung cấp hosting có log fail2ban hoặc access.log, ví dụ.

Nếu bạn đang sử dụng plugin Jetpack, các yêu cầu từ các máy chủ của chúng tôi sẽ trông như sau:

  • File: https://yourgroovydomain.com/xmlrpc.php
  • User-agent header: Jetpack by WordPress.com
  • IPs: https://jetpack.com/support/hosting-faq/#jetpack-whitelist

Vui lòng yêu cầu nhà cung cấp hosting của bạn chấp thuận danh sách trắng các địa chỉ IP được liệt kê ở trên. Lưu ý rằng các địa chỉ IP này có thể thay đổi (hoặc có thêm) bất kỳ lúc nào, điều này có thể làm gián đoạn kết nối của bạn đến Jetpack. Vì lý do này, chúng tôi thực sự không khuyến khích chấp thuận danh sách trắng IP cụ thể, mặc dù với một số nhà cung cấp hosting, đó có thể là tùy chọn duy nhất.

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, bạn có thể cài đặt một plugin như https://wordpress.org/plugins/query-monitor để kiểm tra plugin hoặc chủ đề nào ảnh hưởng nhất đến hiệu suất trang web của bạn bằng cách kiểm tra điều gì gây ra nhiều truy vấn nhất. Sau đó, bạn có thể gỡ bỏ bất kỳ plugin nào có thể không hoàn toàn cần thiết nhưng vẫn có ảnh hưởng xấu đến trang web của bạn.

Ngay cả khi điều này không giúp với vấn đề kết nối, nó vẫn sẽ có tác động tích cực đến trang web và vì vậy, đáng giá việc thực hiện quy trình này.

Đơn hàng: Ngày tạo đơn hàng có thể không chính xác

Nếu đơn hàng của bạn không tải được, có thể là do một số ngày của đơn hàng của bạn không ở định dạng hợp lệ. Để kiểm tra điều này, vui lòng truy cập trang quản trị WP của trang web của bạn > WooCommerce > Đơn đặt hàng và xác minh ngày tạo đơn đặt hàng của bạn. Tất cả chúng đều phải hiển thị định dạng ngày hợp lệ.

Vẫn gặp vấn đề?

Nếu bạn đang sử dụng plugin Jetpack để kết nối ứng dụng với trang web của bạn, hãy chắc chắn rằng kết nối Jetpack đang hoạt động và hoạt động đúng cách. Bạn có thể xác minh một số vấn đề đã biết hoặc thử kết nối lại trang web của bạn .

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để tiếp cận nhóm hỗ trợ của chúng tôi từ trong ứng dụng bằng cách đi đến Menu > Settings > Help & Support > Contact Support.

Leave a Reply

Your email address will not be published.