Tùy chỉnh Tài khoản của tôi cho WooCommerce

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình Endpoint

    1. Cài đặt

      Nhấp vào Settings và bạn sẽ thấy hai tùy chọn khác nhau Settings Endpoints. Bạn sẽ sử dụng cả hai để thay đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.