Tùy chỉnh các mẫu email đăng ký WooCommerce

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Chuyển đổi email đơn hàng WooCommerce mặc định thành tin nhắn độc đáo, được thương hiệu đầy đủ. Tùy chỉnh mẫu email – văn bản, màu sắc, tiêu đề, chân trang và các mục khác. Làm cho email của bạn nổi bật và cung cấp nội dung rõ ràng và hành động gọi điện thoại.

Cùng với mười một email đơn hàng WooCommerce mặc định, plugin Email Customizer Pro cho WooCommerce cũng cho phép bạn tùy chỉnh mẫu email đăng ký WooCommerce.

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, tùy chỉnh màu nền, thêm hình ảnh, gửi một email kiểm tra, và thực hiện các tùy chỉnh khác để gửi email bởi plugin Đăng ký WooCommerce

 1. Email gửi đến khách hàng
  1. Đang xử lý đơn hàng gia hạn
  2. Hoàn tất đơn hàng gia hạn
  3. Đơn hàng gia hạn đang chờ
  4. Hóa đơn gia hạn của khách hàng
  5. Đổi đăng ký hoàn tất
  6. Hóa đơn gia hạn của khách hàng
 2. Email gửi cho quản lý cửa hàng
  1. Đơn hàng gia hạn mới
  2. Đã chuyển đổi đăng ký
  3. Đã hủy đăng ký
  4. Đăng ký hết hạn
  5. Đăng ký bị đình chỉ

Thật dễ dàng với Email Customizer Pro. Sản phẩm dựa trên đăng ký yêu cầu một sự có mặt của thương hiệu mạnh mẽ để bán hàng nhiều hơn. Vì vậy, nếu bạn tùy chỉnh email đơn hàng WooCommerce để xây dựng thương hiệu tốt hơn, tại sao không tùy chỉnh email đăng ký?

Leave a Reply

Your email address will not be published.