Trình Tùy chỉnh Email cho WooCommerce

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Trình Tùy chỉnh Email cho WooCommerce cho phép bạn tùy chỉnh email WooCommerce layouts , designs , và content . Hơn nữa, personalize email và thêm dynamic content nhằm tạo ấn tượng lâu dài cho thương hiệu của bạn.

Tiện ích mở rộng này hỗ trợ tất cả các email giao dịch cốt lõi của WooCommerce.

Cần giúp đỡ với cài đặt tùy chỉnh email WooCommerce?

Hãy liên hệ và cho chúng tôi biết ngay!

Live Chat : Hỗ trợ VIP 1-1 tại YayCommerce.com
Email : help.yaycommerce@gmail.com

Cài đặt

 1. Tải tiện ích mở rộng từ bảng điều khiển WooCommerce của bạn .
 2. Đi đến Plugins Add New Upload và chọn file ZIP bạn vừa tải xuống.
 3. Click Install Now sau đó Activate .
 4. Điều hướng đến YayCommerce YayMail , hoặc chỉ cần click Start Customizing để truy cập trình xây dựng email.
YayCommerce admin menu

Cách cập nhật

Bạn phải kết nối tài khoản Woo.com của bạn với trang web của bạn để get updates properly từ bảng điều khiển WordPress của bạn.

1. Kết nối trang web của bạn & tài khoản Woo.com

 • Đăng nhập vào trang web của bạn, đi đến WooCommerce > Extensions
 • Chọn tab Woo.com Subscriptions
 • Chọn nút Connect và đăng nhập vào tài khoản WordPress.com của bạn
 • Click nút Approve để kết nối trang web của bạn với tài khoản Woo.com của bạn
Nội dung liên quan:  Cách cập nhật WooCommerce
Uỷ quyền kết nối tới Woo.com

Điều này giúp đảm bảo tất cả các kiểm tra cập nhật sẽ trực tiếp được gửi đến Woo.com và sẽ không có lỗi khi cập nhật tiện ích mở rộng.

2. Cài đặt bản cập nhật

Một khi trang web của bạn được kết nối với tài khoản của bạn, từ màn hình này bạn có thể:

 • Tải về file sản phẩm .zip để tự cài đặt phiên bản mới trên trang web của bạn; HOẶC
 • Nhận cập nhật bằng cách click vào update now .
Cập nhật YayMail - Trình Tùy chỉnh Email WooCommerce

Đó là tất cả!

Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra bản ghi thay đổi mới nhất và Woo biểu ngữ trong liên kết của chúng tôi View version x details .

Biểu ngữ và chi tiết của Trình Tùy chỉnh Email cho WooCommerce

Please note : Chúng tôi không khuyến nghị kích hoạt cập nhật tự động ngay bây giờ.

Tổng quan về Trình xây dựng Email

Giao diện người dùng của trình tùy chỉnh email bao gồm ba phần chính:

 • Thanhr công cụ trên cùng
 • Bảng điều khiển bên trái
 • Xem trực tiếp
<img alt=”Danh sách các email cốt lõi WooCommerce trong danh sách thả xuống” decoding=”async” height=”1301″ sizes=”(max-width: 1920px

Leave a Reply

Your email address will not be published.