Trình phát âm thanh cho WooCommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Với Audio Player plugin for WooCommerce , người quản lý cửa hàng có thể thêm nhiều tệp âm thanh dưới dạng sản phẩm có thể tải xuống vào danh mục của mình để cho phép khách mua hàng nghe hoặc tải xuống tệp trước khi mua.

Cài đặt

 1. Tải xuống Audio Player for WooCommerce file .zip
 2. Đi tới Plugins > Add New > Upload Plugin và chọn Chọn Tệp cho tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
 3. Nhấp vào Cài đặt ngay và sau đó Kích hoạt Plugin.

Cấu hình

Configuration

Để cấu hình tiện ích mở rộng, điều hướng đến WooCommerce > Settings trong bảng điều khiển của quản trị viên WordPress và nhấp vào tab Audio Player Settings . Tại đây, bạn sẽ tìm thấy hai phần cài đặt chung và cài đặt hiển thị.

Cài đặt chung:

Cài đặt Chung:

 • Display on Shop Page: Chọn để hiển thị trình phát âm thanh trên trang cửa hàng.
 • Add Custom Text for Pop-up Button: Tùy chọn để thêm văn bản tùy chỉnh cho nút popup trên trang cửa hàng.
 • Display Bottom Audio Bar: Chọn để hiển thị thanh âm thanh ở cuối trang cửa hàng và trang sản phẩm.
 • Display on Single Product Page: Chọn để hiển thị trình phát âm thanh trên trang sản phẩm đơn.
 • Player Theme Color: Tùy chọn để đặt màu sắc chủ đề của trình phát âm thanh.
 • Progress Bar Color: Đặt màu sắc tùy chỉnh cho thanh tiến trình.
 • Fill Bar Color: Tùy chỉnh màu của thanh điền.
 • Player Buttons Color: Chọn màu của nút phát.
 • Player Buttons Hover Color: Đặt màu sắc của các nút phát khi di chuột.
 • Text Color on Audio Player: Tùy chỉnh màu văn bản trên Trình phát Âm thanh.
 • List Button Color: Tùy chọn đặt màu sắc tùy chỉnh cho nút danh sách.
 • List Header Text Color: Chọn màu sắc cho văn bản tiêu đề danh sách.
 • List Background Color: Chọn màu của nền danh sách.
 • List Text Color: Đặt màu tùy chỉnh cho văn bản danh sách.
 • Border Radius: Đặt bán kính đường biên của modal bằng pixel. Bạn có thể đặt các giá trị của top right, top left, bottom right, và bottom top.

Cài đặt cấp Sản phẩm

Chung

Để thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm hiện có, đi tới Products > General và kiểm tra tùy chọn Downloadable . Sau đó, bạn có thể thêm các tệp để chúng có sẵn để tải xuống.

Trình phát Âm thanh

Bên dưới tab General , bạn sẽ tìm thấy tab Audio Player để tải lên các tệp âm thanh. Bạn có thể tùy chỉnh tên tệp và tải lên các hình ảnh thu nhỏ cho mỗi tệp âm thanh.

Câu hỏi thường gặp

 1. Làm thế nào để tạo các tệp âm thanh có thể tải xuống trên cửa hàng WooCommerce của tôi?

Cài đặt plugin trình phát nhạc cho WooCommerce trên trang web của bạn và đi tới Sản phẩm > Chung. Trong tab chung, nhấp vào tab “Trình phát Âm thanh”. Ở phía trên, nhấp vào tùy chọn “Có thể tải xuống” để kích hoạt việc tải xuống các tệp âm thanh trên trang web của bạn.

 1. Trên những trang nào tôi có thể hiển thị trình phát âm thanh WooCommerce?

Trong phần cài đặt chung, bạn có thể kích hoạt trình phát âm thanh trên trang cửa hàng, trang sản phẩm, hoặc trang sản phẩm đơn.

 1. Bạn có thể tùy chỉnh trình phát Âm thanh không?

Trình phát nhạc WooCommerce cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn tùy chỉnh. Bạn có thể thay đổi màu và văn bản của nút popup, màu sắc chủ đề của trình phát âm thanh, màu sắc của nút phát, và nhiều hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.