Tích hợp Insightly cho WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Note: Sản phẩm này không còn được bán trên Woo.com. Tài liệu này vẫn được để lại cho bạn để giúp với cấu hình và khắc phục sự cố, nhưng không còn được cập nhật.

Tổng quan

Plugin Tích hợp Insightly cho WooCommerce có nhiều khả năng xử lý dữ liệu giao dịch tiện dụng như khả năng tạo feed, ánh xạ các trường WooCommerce vào mô-đun Insightly và đồng bộ hóa dữ liệu lịch sử với Đồng bộ One-Click và Đồng bộ số lượng lớn. Plugin Insightly Integration for WooCommerce cung cấp các feed là một chuỗi các quy tắc xác định cách dữ liệu cửa hàng của bạn được chuyển qua Insightly CRM và WooCommerce.

Các tính năng nổi bật của plugin là:

 • Đồng bộ hóa dữ liệu lịch sử và mới tạo hiệu quả.
 • Kết nối lại mượt mà sử dụng tùy chọn Re-Authorize .
 • Dễ dàng đồng bộ dữ liệu nền có sẵn.
 • Có thể tải xuống dữ liệu nhật ký giao dịch chi tiết trong tệp TXT .
 • Ghi dữ liệu thời gian thực một cách dễ dàng tại mỗi giao dịch.

Cài đặt và cấu hình

Để kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Insightly, bạn cần cài đặt plugin Insightly Integration for WooCommerce của chúng tôi, tạo một tài khoản Insightly và đặt một số ánh xạ dữ liệu mặc định. Đó là tất cả, hãy bắt đầu.

Cài đặt plugin

 • Tải xuống tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 • Đăng nhập vào WordPress Dashboard của bạn và điều hướng đến Plugins > Add New .

install plugin zip

 • Nhấp vào nút Upload Plugin ở trên cùng và tải lên tệp . zip của plugin.
 • Install plugin và nhấp Activate để bắt đầu.

Kết nối với Insightly

Sử dụng chức năng của plugin, bạn có thể dễ dàng kết nối tài khoản Insightly CRM của bạn với cửa hàng WooCommerce. Để kết nối, chỉ cần nhập chi tiết đăng nhập Insightly của bạn, tức là API Key API URL vào các trường được cung cấp.

api authorization

Nếu bạn chưa có tài khoản Insightly, hãy sử dụng các liên kết dưới đây để đăng ký và tích hợp một cái. Để biết thêm thông tin, xem lại các liên kết trong phần footer của trang này.

setup guide

Nếu bạn đang ở trang này, có thể giả định rằng cửa hàng WooCommerce của bạn và Insightly CRM đã được liên kết. Tiến hành bước tiếp theo trong quy trình tích hợp của plugin.

verification success

Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả các quy trình yêu cầu, bạn sẽ được chuyển hướng đến bảng điều khiển thực tế của plugin giống như trang dưới đây.

insightly plugin dashboard

Thực hiện cài đặt mặc định

1. Feeds

Đây là tab tiếp theo trong phần backend của plugin.  Việc này liên quan đến việc bạn tạo ra các feeds kiểm soát quá trình đồng bộ hóa dữ liệu tổng thể cho các đối tượng WooCommerce của bạn.

feeds

6 feed mặc định tương ứng, Contacts, Organization, Opportunity, Lead, Assignments and Projects được cung cấp ở đây.

Những feed này cho phép cửa hàng WooCommerce của bạn đồng bộ hóa dữ liệu từ các giao dịch của bạn qua Insightly CRM. Hai tùy chọn khác cũng có sẵn được mô tả dưới đây:

 • Add Field – Từ đây, bạn cũng có thể tạo feed tùy chỉnh trong Insightly CRM để gửi dữ liệu từ các đối tượng khác.
 • Reset Default – Việc này sẽ chuyển tất cả quá trình tạo feed thành chế độ tự đề xuất.

2. Data Sync

Đây là tab tiếp theo trong phần backend của plugin phục vụ mục đích đồng bộ hóa dữ liệu cho cửa hàng WooCommerce của bạn trên Insightly. Tab này cung cấp hai phương pháp đồng bộ hóa dữ liệu:

 • Bulk Data Sync – Loại quy trình đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.