Thêm Khách Hàng WooCommerce như Người Đăng Ký AWeber

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Đăng ký khách hàng mới WooCommerce vào danh sách AWeber với Zapier .Bạn cần:

  • Trang web WordPress với WooCommerce đã cài đặt
  • Tài khoản AWeber
  • Tài khoản Zapier

Chuẩn bị tài khoản của bạn

Install Zapier : Để kết nối cửa hàng web WooCommerce của bạn với Zapier, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt WooCommerce Zapier extension . Tìm hiểu thêm về WooCommerce trên Zapier tại Bắt đầu với Zapier và WooCommerce . Create or select an AWeber list : Để liên kết AWeber với WooCommerce sử dụng Zapier, bạn cần có một danh sách để đăng ký cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về AWeber trên Zapier tại Bắt đầu với Zapier và AWeber Cách tạo danh sách AWeber mới . Lưu ý: AWeber yêu cầu một Email Address để thêm một liên hệ.

Kết nối tài khoản của bạn

Để đăng ký khách hàng WooCommerce mới vào danh sách AWeber , bạn cần kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với AWeber.1. Copy and paste URL đ提供 vào trường URL Webhook trên bảng điều khiển WordPress của bạn. 2. Click nút Ok, continue .3. Log into AWeber sử dụng login email password của bạn hoặc chọn một tài khoản AWeber đã kết nối. 4. Click Allow , khi Zapier yêu cầu quyền truy cập.5. Select danh sách AWeber Account List mà bạn muốn đăng ký khách hàng WooCommerce. Sau đó khớp các trường từ WooCommerce với các trường trong AWeber. 6. Click Save + Finish để hoàn thành Zap.7. Test Zap để đảm bảo nó hoạt động.Nếu bạn hài lòng, khách hàng mới của WooCommerce đã sẵn sàng được đăng ký vào AWeber!

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi thay đổi?

Nếu bạn muốn điều chỉnh tích hợp AWeber và WooCommerce, hãy đến bảng điều khiển Zapier của bạn và chỉnh sửa bất cứ điều gì bạn muốn.

Tôi có thể làm gì khác với WooCommerce trên Zapier?

Kiểm tra tất cả những gì có thể với WooCommerce trên Zapier , cộng với những cách khác để kết nối AWeber và WooCommerce .

Leave a Reply

Your email address will not be published.