Thẻ Quà Tặng cho WooCommerce

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Gift Card Product for Woocommerce cho phép bạn bán thẻ quà tặng vật lý cho khách hàng của bạn

Tổng quan về tính năng

Tổng quan về tính năng

Plugin này cho phép bạn biến bất kỳ sản phẩm nào thành sản phẩm thẻ quà tặng bằng cách tạo mã giảm giá WooCommerce khi mua.

  • Bạn có thể chỉ định mức tiền của Thẻ quà tặng cho loại Sản phẩm đơn giản hoặc tạo một Sản phẩm Biến thể với nhiều mức tiền Thẻ quà tặng khác nhau cho khách hàng của bạn chọn.
  • With the latest update , bạn bây giờ có tùy chọn hoặc hiển thị Mã giảm giá đã mua cho khách hàng (Trong xác nhận đơn hàng của khách hàng, trang Chi tiết đơn hàng và trong e-mail xác nhận đơn hàng), hoặc bạn có thể chọn không hiển thị nó cho khách hàng và thay vào đó có mã giảm giá thẻ quà tặng đã mua và số tiền của chúng được hiển thị trong chi tiết đơn hàng WooCommerce trong WP-Admin chỉ. Trong trường hợp này, bạn cần chép các Mã giảm giá này vào mẫu thiết kế mà bạn sử dụng, in và gửi thẻ quà tặng vật lý cho khách hàng.
  • Plugin này tạo Mã giảm giá WooCommerce – hãy nhớ rằng chúng chỉ được sử dụng một lần cho khách hàng.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ Tài khoản Woo.com của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống bằng cách Chọn tệp.
  3. Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Quản lý Plugin .

Cách tạo sản phẩm thẻ quà tặng vật lý

Trong Dữ liệu sản phẩm, đi đến Tab sản phẩm Thẻ quà tặng và chọn “Biến sản phẩm này thành Thẻ quà tặng”

Nếu bạn muốn gửi Thẻ quà tặng đã in vật lý, để tùy chọn “Make purchased Coupon Code(s) visible for customer” unchecked .

Bạn có thể tạo một Sản phẩm đơn giản với một giá hoặc Sản phẩm Biến thể với giá biến đổi cho nhiều giá trị Mã giảm giá
Giá bạn đặt cho sản phẩm này trở thành giá trị của Mã giảm giá sau khi mua

Cách quản lý đơn hàng sản phẩm thẻ quà tặng vật lý

Bạn có thể xem các Mã giảm giá tự động tại WP Admin -> Chi tiết đơn hàng

Plugin hỗ trợ Sản phẩm Biến thể cho nhiều giá trị Mã giảm giá và nó cũng hỗ trợ số lượng nhiều cùng một Thẻ quà tặng – nó luôn tạo Mã giảm giá với các giá trị chính xác tuân theo

Mỗi Mã giảm giá Woocommerce đã mua cũng được liệt kê trong WP Admin -> Tiếp thị -> Mã giảm giá

Nó cũng được liên kết với số đơn hàng của nó

Cách giao hàng đơn đặt hàng sản phẩm thẻ quà tặng vật lý

Mã giảm giá hiển thị cho khách hàng (tùy chọn)

Nếu bạn chọn tùy chọn “Make purchased Coupon Code(s) visible for customer”, mã giảm giá đã mua sẽ hiển thị cho khách hàng ngay lập tức. Nếu bạn chọn tùy chọn này sau, điều này sẽ áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng trước đó và làm cho Mã giảm giá hiển thị cho khách hàng đã mua chúng.

Mã giảm giá ẩn từ khách hàng – Giao hàng thủ công

Nếu bạn muốn gửi physical , printed Gift Cards cho khách hàng, không chọn tùy chọn “Make purchased Coupon Code(s) visible for customer”. Trong trường hợp này, đi từ WP Admin -> Đơn hàng -> Chi tiết đơn hàng, sao chép Mã giảm giá đã mua vào bất kỳ mẫu thiết kế nào bạn đang sử dụng, in Thẻ quà tặng vật lý và gửi nó cho khách hàng.

Ghi chú cuối cùng

Xin lưu ý rằng plugin này sử dụng chức năng Mã giảm giá WooCommerce mặc định. Đảm bảo rằng mã giảm giá đã được bật trong Cài đặt WooCommerce của bạn.

Mã giảm giá đã mua chỉ dùng một lần. Điều này có nghĩa là, ví dụ – nếu khách hàng sử dụng một mã giảm giá 50 đô la cho một đơn hàng 40 đô la, số tiền còn lại 10 đô la trên mã giảm giá không còn có thể đòi lại, và mã giảm giá sẽ bị hủy sau lần sử dụng đầu tiên. Không có tín dụng cửa hàng cho khách hàng.

Khách hàng yêu thích Thẻ quà tặng. Chúng rất phổ biến vì nó mang lại cho họ một cách dễ dàng và thanh lịch để tặng quà cho người họ quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.