Tạo Nhãn Giao Hàng Trong Ứng dụng Di Động

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Các ứng dụng di động WooCommerce hỗ trợ mua và in nhãn gửi hàng cho các cửa hàng có cài đặt phần mở rộng WooCommerce Shipping & Tax . Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để mua và in nhãn gửi hàng trực tiếp từ thiết bị di động.

Để được hỗ trợ về việc cài đặt phần mở rộng WooCommerce Shipping & Tax cho cửa hàng của bạn, vui lòng xem hướng dẫn cài đặt .

Mua Nhãn Gửi Hàng

1. Đầu tiên, vào mục Orders > chọn một đơn hàng cần hoàn thành > chọn Create Shipping Label . Nếu bạn không thấy nút, xem thêm thông tin tại mục Gỡ rối .

iOS
Android

2. Xác nhận Ship from với địa chỉ cửa hàng của bạn. Nếu bạn gửi hàng quốc tế, số điện thoại sẽ được yêu cầu.

iOS
Android

3. Cập nhật Ship to với địa chỉ đích cho lô hàng. Nhấp vào Done để xác minh địa chỉ.

Nếu không thể xác minh địa chỉ, hãy kiểm tra lại địa chỉ bạn đã nhập hoặc liên hệ với khách hàng để xác minh. Bạn có thể tiếp tục với địa chỉ bằng cách nhấp vào Use Address as Entered ở phía dưới màn hình.

iOS
Android

4. Chọn Package Details để cập nhật bao bì và trọng lượng cho các gói hàng của bạn. Di chuyển các mặt hàng vào các gói khác nếu cần, và chọn bao bì cho mỗi gói:

iOS
iOS
Android
Android

Bạn cũng có thể thêm bao bì tùy chỉnh mới hoặc chọn từ danh sách hộp và phong bì do các nhà vận chuyển cung cấp bằng cách chọn Package Selected > Create new package .

iOS
iOS
Android
Android

5. Nếu bạn gửi hàng quốc tế, xác nhận hoặc cập nhật thông tin cho Customs :

iOS
iOS
Android
Android

6. Chọn Carriers and Rates cho gói hàng của bạn, và xem có yêu cầu chữ ký không:

iOS
Android

7. Xác nhận Payment Method hoặc thêm thẻ tín dụng mới. Bạn cũng có thể chọn nhận email cho biên lai mua nhãn gửi hàng bằng cách bật công tắc ở phía dưới.

iOS
iOS
Android
Android

8. Xem lại thông tin cho đơn hàng và chọn xem bạn có muốn đánh dấu đơn hàng là đã hoàn thành và thông báo cho khách hàng không bằng cách bật công tắc ở phía dưới. Tiếp tục bằng cách nhấp vào nút Purchase Label .

iOS
Android

In Nhãn Gửi Hàng

Khi mua xong, bạn sẽ được chuyển đến màn hình Print Shipping Labels . Bạn có thể chọn in nhãn hoặc lưu lại để làm sau.

Trên iOS, chức năng in được thực hiện với AirPrint. Để biết thêm thông tin về cách in từ iPhone và iPad, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của Apple .

Để biết thêm thông tin về cách in từ thiết bị Android của bạn, vui lòng kiểm tra trang hỗ trợ của Google .

iOS
iOS
Android
Android

Nếu nhãn của bạn đi kèm với một biểu mẫu hải quan riêng, sau khi in nhãn, bạn sẽ được chuyển đến màn hình khác để in biểu mẫu:

iOS
Android

Bạn cũng có thể tìm thấy nhãn đã mua trong chi tiết đơn hàng của bạn. Tại đây bạn có thể xem lại chi tiết cho mỗi nhãn, in lại nó, hoặc yêu cầu hoàn tiền nếu cần. Nếu nhãn của bạn đi kèm với một biểu mẫu hải quan riêng, bạn cũng có thể chọn để in nó ở đây.

iOS
iOS
Android
Android

Gỡ rối

Nút Tạo nhãn gửi hàng bị mất trên màn hình Chi tiết đơn hàng.

Nút “Tạo nhãn gửi hàng” sẽ hiển thị nếu những điều sau đúng:

  • Cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico, Quần đảo Virgin, và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ)
  • Tiền tệ của cửa hàng là Đô la Mỹ
  • Ít nhất một sản phẩm trong đơn hàng “cần gửi hàng” theo WooCommerce (thông thường là sản phẩm không ảo)

Chúng tôi không thể tự động xác minh địa chỉ gửi hàng.

Bạn có thể gặp lỗi này khi chỉnh sửa địa chỉ gốc và địa chỉ đích cho nhãn gửi hàng. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xác minh địa chỉ với USPS – có thể là do bạn đã nhập sai, hoặc địa chỉ không được coi là “có thể giao hàng” bởi bưu điện.

Sử dụng công cụ tra cứu mã zip của USPS để xác minh địa chỉ. Nếu công cụ không nhận ra, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với khách hàng của mình.

Nếu công cụ nhận ra địa chỉ thì có thể có vấn đề với WooCommerce Shipping. Vui lòng mở một vé với thông tin địa chỉ liên quan để chúng tôi có thể kiểm tra.

Các mức giá gửi hàng không được trả về

Có một số lý do có thể ngăn cản việc tính toán giá cước gửi hàng, lý do phổ biến nhất là kích thước và trọng lượng của gói hàng. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng gói hàng đã chọn và trọng lượng gói hàng đã nhập là chính xác.

Cũng có thể có sự cố với dịch vụ API của USPS. Hầu hết các vấn đề có thể được chẩn đoán bằng cách xem Nhật ký Gỡ lỗi tại WooCommerce > Trạng thái > WooCommerce Shipping & Tax.

Đối với các vấn đề khác, hãy xem Gỡ rối Gửi hàng WooCommerce Câu hỏi thường gặp .

Leave a Reply

Your email address will not be published.