Tạo Email Theo dõi cho Đơn đặt hàng Đang chờ

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

WooCommerce Follow-ups là một tiện ích mở rộng cao cấp.

Cách tạo Email cho Đơn đặt hàng Đang chờ

Theo dõi tự động với khách hàng có đơn đặt hàng đang chờ, hoặc thanh toán của họ thất bại vì lý do này hay lý do khác, là một việc quan trọng. Sau khi đặt đơn hàng, khách hàng thường:

  • Giả sử rằng mọi thứ đều hoạt động như dự định
  • Rằng đơn hàng của họ sẽ được giao/nhận trong thời gian ngắn
  • Rằng thanh toán của họ đã hoạt động hoàn hảo

Nhưng, đối với bất kỳ ai đã từng điều hành cửa hàng thương mại điện tử, bạn thật sự biết rằng đây thường là không phải là trường hợp. Sai lầm, thanh toán thất bại, và sự hiểu lầm xảy ra quá thường xuyên. Với Follow Ups, bạn có thể giải quyết những tình huống này trực tiếp.

Đầu tiên, bắt đầu một Theo dõi mới

Click hoặc nút “Tạo Theo dõi mới” ở đầu trang hoặc liên kết “Email mới” trong menu điều hướng Follow-up Emails. create_new_followup

Đặt Loại Theo dõi

Tiếp theo, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn đã đặt đúng Loại Theo dõi. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng loại ” Storewide Email “, nhưng bạn cũng có thể sử dụng Subscriptions nếu bạn muốn thông báo cho người dùng về thanh toán đăng ký không thành công. storewide_email_type

Đăt tên và chủ đề email của bạn

Bây giờ hãy nhập tên cho email của bạn. Follow-up name được sử dụng bởi bản thân bạn để báo cáo và theo dõi email trong tương lai. subject line là dòng chủ đề sẽ được gửi khi email này được kích hoạt và gửi đến khách hàng của bạn. Email của bạn phải có một dòng chủ đề để được gửi. followup_name_subject

Nhập nội dung email

Tạo nội dung của theo dõi của bạn bằng cách thêm vào đây – giống như bất kỳ bài đăng hoặc trang WordPress nào khác. Bạn có thể làm gần như mọi thứ với nội dung này. Trình soạn thảo chấp nhận HTML đầy đủ – giống như bài đăng và trang – hoặc bạn có thể giữ theo dõi là văn bản thuần túy. Nó phụ thuộc vào bạn.Nếu bạn muốn bao gồm các biến sẽ thêm nội dung động từ danh sách bên phải, bạn có thể làm điều đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tên khách hàng của bạn trong email, chỉ cần thêm {customer_name} ở đâu bạn muốn trong nội dung của bạn, và khi email được gửi biến này sẽ được thay thế bởi tên khách hàng. Xem tất cả các biến ở đây. email_editor

Định nghĩa kích hoạt của bạn

Để làm đơn giản cho hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giữ kích hoạt đơn giản, nhưng bạn chắc chắn có thể thêm nhiều phức tạp hơn nếu cần. Tôi sẽ định nghĩa email này được kích hoạt: 1 minute after the order status is: pending pending_trigger_select Bây giờ, mỗi khi một đơn đặt hàng kết thúc ở trạng thái Đang chờ, email này sẽ được kích hoạt để gửi sau 1 phút xảy ra. Đừng lo lắng, nếu trạng thái đơn đặt hàng thay đổi, email này sẽ không được gửi. Để đảm bảo điều này là trường hợp, tiếp theo chúng tôi muốn nhấp vào tab “ Settings ” trong phần “ Follow-up Details ”, và kiểm tra hộp bên cạnh “ Remove on status change “. remove_on_status_change

Kích hoạt và Lưu Email

Bây giờ bạn chỉ cần đặt email của mình là hoạt động và lưu, và bạn sẽ sẵn sàng cho email được gửi khi trạng thái đơn hàng của khách hàng bạn thay đổi thành Đang chờ. active_and_save_email

Leave a Reply

Your email address will not be published.