Tài liệu chủ đề Highline

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Trước khi bắt đầu

(Tùy chọn) Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành Thiết lập đăng ký WooCommerce sau khi hoàn thành đơn đặt hàng/mua hàng. Nó sẽ giúp bạn cài đặt chủ đề/gói mở rộng của mình và cập nhật chúng.

Cài đặt

Prerequisite: Đảm bảo rằng bạn đã tải xuống gói chủ đề từ Phần tải xuống dưới tài khoản WooCommerce của bạn.

Phương pháp 1 (qua bảng điều khiển WordPress)

Đây là cách đơn giản và trực tiếp để cài đặt chủ đề cho trang web của bạn. Ở đây bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn để cài đặt chủ đề từng bước,

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn và đến Appearance > Themes .
 2. Nhấp Add New sau đó Upload theme .
 3. Nhấp Chọn tệp và xác định highline.zip từ máy tính của bạn.
 4. Nhấp Cài đặt ngay. Sau khi cài đặt chủ đề thành công, bạn có thể kích hoạt chủ đề.

Phương pháp 2 (qua FTP)

 1. Giải nén gói chủ đề thật sự highline.zip vào thư mục “highline”
 2. Đăng nhập/Kết nối với máy chủ của bạn qua Khách hàng FTP
 3. Đi đến wp-content/themes/ tại thư mục cài đặt WordPress của bạn.
 4. Tải lên thư mục highline (Bây giờ bạn đã cài đặt thành công chủ đề).
 5. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress và đi đến Appearance -> Themes và kích hoạt chủ đề highline .

Nhập Bản mẫu

Prerequisite: Bạn phải cài đặt & kích hoạt Highline chủ đề trước khi tiến hành nhập.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt WordPress mới để nhập bản mẫu. Quá trình nhập này sẽ không xóa hoặc ghi đè bất kỳ nội dung hiện tại nào trên trang web của bạn.

 1. Đi đến Bảng điều khiển WordPress của bạn và nhấp Appearance > Demo Import menu từ menu bên trái.
 2. Check/uncheck các tùy chọn dựa trên nhu cầu của bạn và nhấp Import All .
 3. Bây giờ, nó sẽ mất vài phút (5 – 30 phút) dựa trên khả năng máy chủ & mạng của bạn để hoàn thành toàn bộ quá trình nhập.

Mẫu Block

Mẫu Block là các bố cục block được xác định trước có sẵn từ tab mẫu của người chèn block. Khi chèn vào nội dung, các block sẽ sẵn sàng cho

Leave a Reply

Your email address will not be published.