Sử dụng: Kết nối WooCommerce và Xero sử dụng Zapier

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Kịch bản

Thiết lập WooCommerce, Xero và Zapier để tạo hóa đơn bán hàng khi có đơn đặt hàng trên cửa hàng WooCommerce.

Yêu cầu

 1. Một cửa hàng sử dụng WooCommerce.
 2. Một tài khoản Xero.com : Xero là phần mềm kế toán dựa trên đám mây được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ.
 3. Một tài khoản Zapier : Zapier là công cụ tự động hóa dựa trên web cho phép bạn kết nối các ứng dụng khác nhau và tự động hóa quy trình làm việc.
 4. Phần mở rộng WooCommerce Zapier : Plugin này cho phép bạn kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Zapier.

Thiết lập

Cài đặt và Kích hoạt WooCommerce Zapier

Để cài đặt và kích hoạt WooCommerce Zapier, theo dõi các bước dưới đây:

Tạo một Zap trong Zapier

Để tạo một Zap trong Zapier, theo dõi các bước dưới đây:

 • Đi đến trang web Zapier và tạo một tài khoản nếu bạn chưa có.
 • Nhấp vào Make a Zap ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 • Chọn WooCommerce là ứng dụng kích hoạt và New Order là sự kiện kích hoạt.
 • Kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Zapier bằng cách làm theo các hướng dẫn hiển thị.
 • Chọn Xero là ứng dụng hành động và Create Invoice là sự kiện hành động.
 • Kết nối tài khoản Xero của bạn với Zapier bằng cách làm theo các hướng dẫn hiển thị.

Chỉ định các trường trong Zapier

Để chỉ định các trường trong Zapier, theo dõi các bước dưới đây:

 • Chọn tài khoản Xero nơi bạn muốn tạo hóa đơn bán hàng.
 • Chỉ định các trường liên quan như tên khách hàng (ví dụ: Tên thanh toán & Họ thanh toán), số hoá đơn (ví dụ: ID), tiêu đề mục hàng, giá và tổng số đơn hàng.
 • Trong trường “Account Code”, nhập mã tài khoản cho tài khoản Xero nơi bạn muốn thêm ghi chú bán hàng.

Kiểm tra và Kích hoạt Zap

Để kiểm tra và kích hoạt Zap, theo dõi các bước dưới đây:

 • Nhấp vào “Test and Continue” trong Zapier.
 • Nếu việc kiểm tra thành công, nhấp vào “Turn on Zap” để kích hoạt Zap.
 • Đặt một đơn hàng trên cửa hàng WooCommerce của bạn để kiểm tra Zap.

Chúc mừng! Bạn đã thiết lập thành công WooCommerce , Xero , và Zapier để thêm một hóa đơn vào một tài khoản Xero khi có đơn hàng được đặt trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.