Số lượng đặt hàng tối thiểu

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với code/mẫu và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi.

Thêm code vào tệp functions.php của theme con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm code tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của theme mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme.

Plugin WC Minimum Order Amount dựa trên đoạn code này, nếu bạn muốn sử dụng một plugin. Hoặc bạn có thể muốn thử Minimum Purchase for WooCommerce (không phải là lời khuyên hoặc khuyến nghị).

Leave a Reply

Your email address will not be published.