Searchanise Phân tích

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tính năng Analytics cho phép bạn xem chỉ số phân tích tìm kiếm trên trang web của bạn: tất cả các truy vấn tìm kiếm của khách hàng, theo dõi các yêu cầu tìm kiếm “không kết quả” và các sản phẩm được nhấp vào nhiều nhất, v.v.

Bằng cách phân tích hành vi của khách hàng tại cửa hàng của bạn, bạn có thể hiểu được khách hàng tiềm năng của mình muốn gì và làm thế nào để giúp họ tìm thấy những gì họ cần. Sau đó, bạn có thể tiến hành một số thay đổi trong ứng dụng hoặc cửa hàng để nâng cao trải nghiệm tìm kiếm của khách hàng và, kết quả là, lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng báo cáo “0 kết quả” để xem khách hàng của bạn đang tìm kiếm cái gì trong cửa hàng mà họ không thể tìm thấy. Giả sử, có một sản phẩm trong cửa hàng của bạn có thể được mô tả như “quần ngắn” nhưng khách hàng không thể tìm thấy nó vì nó được gọi là “breeches”. Trong trường hợp này, bạn có thể khắc phục vấn đề theo nhiều cách và ứng dụng của chúng tôi cung cấp một số phương pháp mạnh mẽ. Một trong những điều hiệu quả nhất, trong trường hợp này, là đặt từ tìm kiếm “quần ngắn” trở thành từ đồng nghĩa với “breeches” bằng cách sử dụng tính năng Synonyms của ứng dụng.

Bạn cũng có thể theo dõi các truy vấn tìm kiếm hàng đầu và sử dụng thông tin khi đưa ra quyết định về chiến dịch quảng bá sản phẩm tiếp theo của bạn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập chuyển hướng đến một trang khuyến mãi cho các điều kiện tìm kiếm cụ thể bằng cách sử dụng tính năng Redirects trong ứng dụng của chúng tôi.

Trong các phần Phân tích, bạn có thể:

 • Xem dữ liệu đã phân tích trong các tiện ích trực quan trong tab Tổng quan
 • Xem các báo cáo
 • Xuất bất kỳ báo cáo nào dưới dạng tệp CSV
 • Loại trừ các tìm kiếm từ các địa chỉ IP cụ thể từ dữ liệu được phân tích

Tất cả dữ liệu được thể hiện cho một khoảng thời gian cụ thể được chọn ở góc trên bên phải của phần:

Mô tả tổng quan

Trong phần Overview , bạn có thể thấy những điều sau:

 1. Line chart – đồ thị cho thấy động lực của các truy vấn tìm kiếm.
 2. Top search queries – bảng với 5 truy vấn tìm kiếm mà khách hàng của bạn tìm kiếm nhiều nhất.
 3. Top search with no results – bảng với 5 truy vấn tìm kiếm dẫn đến không có kết quả.
 4. Product clicks – bảng với 5 sản phẩm mà khách hàng của bạn nhấp vào nhiều nhất trong kết quả tìm kiếm.

Xem báo cáo

Các báo cáo được đặt trong các tab trong Analytics > Reports section này:

 1. All searches – báo cáo thể hiện tất cả các truy vấn tìm kiếm mà khách hàng của bạn đã sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. 0 results – báo cáo thể hiện tất cả các truy vấn tìm kiếm đã không đưa ra kết quả nào trong một khoảng thời gian nhất định.
 3. Suggestions – báo cáo thể hiện tất cả các đề xuất tìm kiếm mà khách hàng của bạn đã nhấp vào trong một khoảng thời gian nhất định.
 4. Products Clicked – báo cáo thể hiện tất cả các sản phẩm mà khách hàng của bạn nhấp vào từ kết quả tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định.

Xuất báo cáo

Bạn có thể xuất bất kỳ báo cáo nào dưới dạng tệp CSV trong một khoảng thời gian nhất định hoặc toàn bộ thời gian.

Để export a report over the whole time , hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đi đến Reports section > Export tab .
 2. Nhấp vào báo cáo bạn muốn xuất.

Để export a report over a particular time , hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đi đến tab có báo cáo bạn muốn xuất.
 2. Đặt khoảng thời gian mà bạn muốn nhận dữ liệu ở góc trên bên phải.
 3. Nhấn nút Download .

Loại trừ các địa chỉ IP

Để nhận thông tin chính xác về cách tìm kiếm của bạn hoạt động, bạn nên loại trừ các địa chỉ IP của đội ngũ của mình khỏi phân tích.

Để làm như vậy, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Tìm các IP bạn muốn bỏ qua (IP cá nhân hoặc IP của mạng nội bộ của bạn).
 2. Đi đến Reports section > Settings tab .
 3. Nhập các IP, phân tách bằng dấu phẩy, vào hộp văn bản Bỏ qua IP.
 4. Áp dụng các thay đổi.

Đó là tất cả. Phân tích sẽ không được thu thập từ các địa chỉ IP này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.