Sắp xếp giỏ hàng cho WooCommerce

Linh Dinh March 6, 2024 No Comments

Sắp xếp giỏ hàng cho WooCommerce

Cài đặt

 1. Mua sản phẩm từ Woo.com.
 2. Tải tệp ZIP từ giao diện điều khiển Woo.com của bạn.
 3. Đi đến Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
 4. Nhấp Install Now sau đó Activate Plugin .

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Tiện ích mở rộng .

Cấu hình

Để thiết lập cửa hàng của bạn với Cart Sorting for WooCommerce :

 1. Đi đến WooCommerce > Settings > Cart Sorting .
 2. Chọn Enable Cart Sorting để bật chức năng của plugin.
 3. Chọn liệu có Enable Search on Cart Page không.
 4. Ngoài ra, bạn có tùy chọn để Enable Cart Sorting on Mini Cart . ( Note : Tính năng này chưa tương thích với WooCommerce Mini Cart Block. Tính tương thích sẽ được thêm vào trong các phiên bản tương lai của plugin).
 5. Dưới Sorting options , chọn các tùy chọn cho phép khách hàng sắp xếp giỏ hàng của mình.
 6. Save changes .

Sử dụng

 • Bây giờ, khách hàng của bạn sẽ có thể sắp xếp giỏ hàng dựa trên các lựa chọn bạn đã thực hiện trong cài đặt plugin.
 • Bạn có thể kiểm tra bằng cách thêm một sản phẩm vào giỏ hàng và điều hướng đến trang giỏ hàng.
 • Các tiêu đề bảng sẽ hiển thị trên trang giỏ hàng và bây giờ sẽ có thể nhấp vào để cho phép sắp xếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.